Accés als estudis de grau
Per accedir als estudis de grau cal complir un d’aquests requisits:

 • Haver superat les proves d’accés a la universitat (PAU) o selectivitat.
 • Estar en possessió d’un títol de tècnic superior (formació professional-cicles formatius de grau superior, ensenyaments artístics o de tècnic esportiu superior).
 • Haver superat les proves d’accés per als més grans de 25 anys
 • Acreditar experiència laboral o professional per als més grans de 40 anys
 • Haver superat la prova d’accés per als més grans de 45 anys, sense titulació acadèmica o experiència laboral.
 • Estar en possessió d’una titulació universitària
 • Per a estudiants d’altres països membres de la Unió Europea o dels estats amb els quals Espanya tingui acords internacionals, estar en possessió d’un títol que al país d’origen permeti accedir als estudis equivalents de grau.
 • Per a estudiants procedents de sistemes educatius de països no membres de la Unió Europea o països amb els quals no s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement de títols en règim de reciprocitat, estar en possessió de l’homologació del títol de Batxillerat o equivalent o acreditar la sol·licitud d’homologació. Els candidats que tinguin nacionalitat d’algun país de la Unió europea, o residència a Espanya, i que siguin procedents de sistemes educatius no europeus i que no tinguin subscrit amb Espanya un acord de reciprocitat, poseu-vos en contacte amb el departament d’admissions/secretaria acadèmica del centre o facultat on vulgueu cursar els estudis.


   

Procés d'admissió

 

IQS School of Engineering
IQS School of Management

Via Augusta, 390. Barcelona
Tel. 932 672 000
comunicacioiqs@iqs.url.edu
ww.iqs.url.edu

+ info: procés d'admissió

 

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

Online, a partir 15.11.2018

 

Examen / entrevista

Test d’admissió:
De caràcter psicotècnic, inclou també exercicis escrits d'avaluació del nivell de llengua anglesa. Té una durada aproximada de tres hores i es realitzarà a IQS-URL.

 • Dimarts, 04.12.2018 | 15.30 h
 • Dijous, 17.01.2019 | 15.30 h
 • Dimarts, 29.01.2019 | 15.30 h
 • Dijous, 14.02.2019 | 15.30 h
 • Dimarts, 26.02.2019 | 15.30 h
 • Dimarts, 12.03.2019 | 15.30 h
 • Dijous, 28.03.2019 | 15.30 h
 • Dimarts, 02.04.2019 | 15.30 h
 • Dijous, 25.04.2019 | 15.30 h
 • Dimarts, 07.05.2019 | 15.30 h
 • Dijous, 23.05.2019 | 15.30 h
 • Dimarts, 11.06.2019 | 15.30 h
 • Dijous, 20.06.2019 | 15.30 h
 • Dijous, 27.06.2019 | 15.30 h
 • Dimarts, 09.07.2019 | 15.30 h
 • Dimarts, 16.07.2019 | 15.30 h

En el cas del grau en Farmàcia, serà els següents dies:

A IQS-URL:

 • Dimecres, 23.01.2019 | 15.30 h
 • Dimecres, 20.02.2019 | 15.30 h
 • Dimecres, 13.03.2019  | 15.30 h

A la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL (c. Padilla, 326-332. Barcelona):

 • Divendres, 11.01.2019 | 16.00 h
 • Divendres, 01.03.2019 | 16.00 h
 • Dissabte, 06.04.2019 | 10.00 h
 • Dissabte, 01.06.2019 | 10.30 h
 • Dimarts, 02.07.2019 | 10.00 h

Cal haver fet la sol·licitud de plaça amb anterioritat. 

       
 
 
 
 
 

Documentació

 • 1 fotografia DNI
 • Fotocòpia DNI
 • Certificat notes de 1r
  de Batxillerat i de les
  avaluacions de 2n
  de Batxillerat.
 • Els estudiants que
  desitgin cursar el grau
  en ADE íntegrament en
  anglès: acreditar nivell
  C1, Advanced, TOEFL 80.
 • 125 €
  (import no retornable
  excepte en cas de no admissió per part del centre)
 

Sessions informatives

 • Dimarts, 15.01.2019 | 19 h
 • Dijous, 17.01.2019 | 19 h
 • Dissabte, 23.02.2019 | 10 h
 • Dimarts, 26.03.2019 | 19 h
 • Dijous, 28.03.2019 | 19 h
 • Dijous, 25.04.2019 | 19 h
 • Dimarts, 30.04.2019 | 19 h
 • Dimarts, 21.05.2019 | 19 h
 • Dijous, 23.05.2019 | 19 h
 • Dijous, 20.06.2019 | 19 h
 • Dijous, 27.06.2019 | 19 h
 • Dijous, 04.07.2019 | 18.30 h
 • Dijous, 11.07.2019 | 18.30 h 

Opcionalment, per a qui estigui interessat en visitar les instal.lacions, es realitzarà una visita guiada abans de les sessions informativesa les 18.15h, per conèixer els laboratoris, taller i espais.

En el cas del grau en Farmàcia, tindran lloc sessions informatives addicionals a Blanquerna-URL els dies:

 • Dissabte, 01.12.2018 | 10.30 h
 • Dijous, 07.02.2019 | 19.00 h
 • Dissabte, 30.03.2019 | 10.30 h
 • Dijous, 02.05.2019 | 19.00 h
 • Dijous, 27.06.2019 | 19.00 h
 
 
 
 

Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació
i de l’Esport BLANQUERNA

Císter, 24–34. Barcelona
Tel. 932 533 006
sioefpcee@blanquerna.edu
www.blanquerna.edu 

+ info: procés d'admissió

 

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 30.10.2018
08.00 h – 14.00 h
15.30 h – 21.30 h

 

Examen / entrevista

 • Prova d’estratègies d’aprenentatge
  i entrevista (segons les titulacions)

Per als estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport:

 • Prova de perfil
 • Proves físiques
 • Curriculum Vitae 
       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Fotocòpia DNI
 • 1 fotografia carnet
 • Fotocòpia de la certificació de la via d'accés a la universitat (PAU, CFGS, ...)
 • 100 € (import
  no retornable
  )
 

Sessions de portes obertes

 • Dissabte, 01.12.2018 | 10.30 h
 • Dijous, 07.02.2019 | 19.00 h
 • Dissabte, 30.03.2019 | 10.30 h
 • Dijous, 02.05.2019 | 19.00 h
 • Dimecres, 26.06.2019 | 19.00 h
 
 
 
 

Facultat de Comunicació
i Relacions Internacionals
B
LANQUERNA

Pça. Joan Coromines, s/n. Barcelona
Tel. 932 533 108
infofcri@blanquerna.edu
www.blanquerna.edu

+ info: procés d'admissió

 

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 30.10.2018
10.00 h – 13.30 h
16.00 h – 19.30 h

 

Examen / entrevista

Proves de Comunicació:

 • Comprensió
 • Redacció
 • Prova de nivell d’anglès
  (per determinar nivell d’accés)

Proves de Relacions Internacionals:

 • Redacció, part en anglès
 • Test i entrevista personal, en anglès
       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Fotocòpia DNI
 • 1 fotografia carnet
 • Fotocòpia de la certificació de la via d'accés a la universitat (PAU, CFGS, ...)
 • 100 € (import
  no retornable
  )
 

Sessions de portes obertes

 • Dissabte, 01.12.2018 | 10.30 h
 • Dijous, 07.02.2019 | 19.00 h
 • Dissabte, 30.03.2019 | 10.30 h
 • Dijous, 02.05.2019 | 19.00 h
 • Dijous, 27.06.2019 | 19.00 h
 
 
 
 

Facultat de Ciències
de la Salut B
LANQUERNA

Padilla, 326-332. Barcelona
Tel. 932 533 127
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu
www.blanquerna.url.edu

+ info: procés d'admissió

 

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 30.10.2018
09.00 h – 13.00 h
16.00 h – 18.30 h

 

Examen / entrevista

 • Redacció
 • Proves psicotècniques
 • Prova de nivell d’anglès
       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Fotocòpia DNI
 • 1 fotografia carnet
 • Fotocòpia de la certificació de la via d'accés a la universitat (PAU, CFGS, ...)
 • 100 € (import
  no retornable
  )
 

Sessions de portes obertes

 • Dissabte, 01.12.2018 | 10.30 h
 • Dijous, 07.02.2019 | 19.00 h
 • Dissabte, 30.03.2019 | 10.30 h
 • Dijous, 02.05.2019 | 19.00 h
 • Dijous, 27.06.2019 | 19.00 h
 
 
 

Escola Universitària
d'Enginyeria Tècnica
de Telecomunicació
LA SALLE

Quatre Camins, 30. Barcelona
Tel. 932 902 405
sia@salleurl.edu
www.salle.url.edu

+ info: procés d'admissió

 

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 01.12.2018
09.00 h – 14.00 h
15.00 h – 20.00 h

 

Examen / entrevista

 • Entrevista, quan es consideri necessària
       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Fotocòpia DNI
 • Notes de Batxillerat / FP
 • PAU

 

 

 

Sessions informatives

 • Dijous, 18.10.2018 | 18 h
 • Dijous, 22.11.2018 | 18 h
 • Dijous, 21.02.2019 | 18 h
 • Dijous, 28.03.2019 | 18 h
 • Dimarts, 02.07.2019 | 18 h

Sessions de portes obertes

 • Dissabte, 26.01.2019 | 10-13 h
 • Dissabte, 06.04.2019 | 10-13 h
 • Dissabte, 25.05.2019 | 10-13 h
 
 
 

Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura
LA SALLE

Quatre Camins, 30. Barcelona
Tel. 932 902 405
sia@salleurl.edu
www.salle.url.edu

+ info: procés d'admissió

 

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 01.12.2018
09.00 h – 14.00 h
15.00 h – 20.00 h

 

Examen / entrevista

 • Entrevista, quan es consideri necessària
       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Fotocòpia DNI
 • Notes de Batxillerat/FP
 • PAU
 

Sessions informatives

 • Dijous, 18.10.2018 | 18 h
 • Dijous, 22.11.2018 | 18 h
 • Dijous, 21.02.2019 | 18 h
 • Dijous, 28.03.2019 | 18 h
 • Dimarts, 02.07.2019 | 18 h


Sessions de portes obertes

 • Dissabte, 26.01.2019 | 10-13 h
 • Dissabte, 06.04.2019 | 10-13 h
 • Dissabte, 25.05.2019 | 10-13 h
 
 
 
 

Facultat de Filosofia

Diputació, 231. Barcelona
Tel. 934 534 338
facultat@filosofia.url.edu
www.filosofia.url.edu

+ info: procés d'admissió

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 19.03.2019
de dilluns a divendres
11.00 h – 13.00 h

dilluns, dimarts i dimecres
17.00 h – 19.00 h

 

Examen / entrevista

 • Entrevista, quan es consideri necessària
       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Fotocòpia DNI
 • PAU
 

Sessió de portes obertes

 • Dimecres, 08.05.2019 | 18.30 h
 
 
 
 

Escola Superior
d’Administració
i Direcció d’Empreses
ESADE

Av. Torre Blanca, 59
Sant Cugat del Vallès
Tel. 932 806 162
admissions@esade.edu
www.esade.url.edu

+ info: procés d'admissió

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir del 05.10.2018
09.00 h – 18.30 h

 

Examen / entrevista

 • Divendres tarda entre el 05.10.2018 i el 12.07.2019. Per presentar-te cal haver enviat la sol·licitud d’admissió.  
       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Sol·licitud d’admissió online
 • 1 foto carnet
 • Fotocòpia DNI
 • Certificat notes de 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat i els parcials de 2n de Batxillerat
 • PAU
 • 135 € (import no retornable)
 

Sessions de portes obertes

 • Dissabte, 24.11.2018
 • Dissabte, 09.02.2019
 • Dissabte, 06.04.2019
 
 
 
 

Facultat de Dret ESADE

Av. Pedralbes, 60-62. Barcelona
Tel. 932 802 995
admissions@esade.edu
www.esade.url.edu

+ info: procés d'admissió

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir del 05.10.2018
09.00 h – 18.30 h

 

Examen / entrevista

 • Divendres tarda entre el 05.10.2018 i el 12.07.2019. Per presentar-te cal haver enviat la sol·licitud d’admissió. 
       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Sol·licitud d’admissióonline
 • 1 foto carnet
 • Fotocòpia DNI
 • Certificat notes de 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat i els parcials de 2n de Batxillerat
 • PAU
 • 135 € (import no retornable)
 

Sessions de portes obertes

 • Dissabte, 24.11.2018
 • Dissabte, 09.02.2019
 • Dissabte, 06.04.2019
 
 
 
 

Facultat de Turisme
i Direcció Hotelera
Sant Ignasi

Marquès de Mulhacén, 40-42. Barcelona
Tel. 932 522 890
tur@htsi.url.edu
www.htsi.url.edu

+ info: procés d'admissió
 

Grau

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 19.12.2018
09.00 h – 14.30 h
15.30 h – 18.00 h

 

Prova d’admissió

 • Dimecres, 19.12.2018 | 15.30 h
 • Dimecres, 23.01.2019 | 15.30 h
 • Dimecres, 20.02.2019 | 15.30 h
 • Dimecres, 13.03.2019 | 15.30 h
 • Dissabte, 06.04.2019 | 11.30 h
 • Dissabte, 18.04.2019 | 11.30 h
 • Divendres, 28.06.2019 | 10.30 h
 • Dimecres, 10.07.2019 | 10.30 h

Per realitzar la prova d'admissió, has d'inscriure't a través d'aquest formulari online.

       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Inscripció a la prova d'admissió
  a través de formulari online.
 • DNI o passaport escanejat
  (jpg o pdf)
 • Expedient acadèmic escanejat de 1r i 2n de Batxillerat (jpg o pdf)
 • Justificant de la transferència bancària de 100 € (import no retornable) corresponent al pagament dels drets d'examen.
  Sessions de portes obertes
 • Dilluns, 17.12.2018 | 19.00 h
 • Dilluns, 21.01.2019 | 19.00 h
 • Dilluns, 18.02.2019 | 19.00 h
 • Dilluns, 11.03.2019 | 19.00 h
 • Dissabte, 06.04.2019 | 10.00 h
 • Dissabte, 18.05.2019 | 10.00 h
 • Dimecres, 26.06.2019 | 19.00 h
 • Dilluns, 08.07.2019 | 19.00 h

Confirmar la teva assistència enviant un email a tur@htsi.url.edu.

 
 
 
 

Facultat d’Educació
Social i Treball Social
Pere Tarrés

Santaló, 37. Barcelona
Tel. 934 152 551
secretaria.facultat @peretarres.org
www.peretarres.url.edu 

+ info: procés d'admissió
 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 01.03.2019
de novembre a maig:

 • Dilluns, dimecres i divendres de 9.30 h a 18 h (divendres de 12 h a 13.30 h tancat)
 • Dimarts i dijous de 9.30 h a 15 h

de juny a octubre:

 • De dilluns a divendres de 9.30 h a 18 h (divendres de 12 h a 13.30 h tancat)
 

Examen / entrevista

 • Qüestionari d’accés
 • Entrevista (en cas de ser necessari)
       
 
 
 
 
 

Documentació

 • 1 fotocòpia DNI
 • 1 fotografia carnet
 • Original i fotocòpia del certificat amb la nota mitjana d'accés a la universitat de les PAU o CFGS
 • 100 € (import no retornable)
 

Sessions  informatives

 • Dijous, 21.02.2019 | 19.00 h
 • Dijous, 28.03.2019 | 19.00 h
 • Dimarts, 09.04.2019 | 19.00 h
 • Dissabte, 04.05.2019 | 11.00 h
 • Dimarts, 18.06.2019 | 19.00 h
 • Dijous, 11.07.2019 | 19.00 h
 • Dijous, 05.09.2019 | 19.00 h
 
 
 
 

Escola Superior
de Disseny ESDi
(centre adscrit)

Marquès de Comillas,
81-83. Sabadell
Tel. 937 274 819
info@esdi.edu.es
www.esdi.es
 
Passeig de Gràcia,
114-pral. Barcelona
Tel. 934 160 000
info@esdi.edu.es
www.esdi.es

+ info: procés d'admissió
 

Grau

 • Disseny (mencions en gràfic, audiovisual, interiors, moda, producte i integració multidisciplinar) (un grup específic amb els 2 primers anys impartits íntegrament en anglès)
   
       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 01.10.2018
Dilluns i dimecres:
09.00 h – 16.00 h
Dimarts, dijous i divendres:
09.00 h – 18.00 h 

 

Examen / entrevista

 • Test de perfil vocacional:
  de dilluns a divendres
 • A partir 01.10.2018
 • Horari: a convenir

Confirmar assistència a admissions@esdi.edu.es
o al tel. 93 727 48 19

       
 
 
 
 
 

Documentació

 • 1 fotocòpia DNI
 • 1 fotografia carnet
 • Còpia de les notes de
  batxillerat, CFGS o PAU
  (certificat amb nota mitja
  d’expedient)
 

Sessions de portes obertes

 • Dissabte, 30.03.2019
 • Dissabte, 06.04.2019

Horari de 10.30 h a 13.30 h

 

Convocatòries


Les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys es convoquen una vegada l'any. Cada candidat/a disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova d'accés, els candidats poden presentar-se de nou a convocatòries posteriors per tal de millorar la seva qualificació.

 

Requisits

 • Tenir 25 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
 • No tenir superades les PAU (o equivalent).
 • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
 • No tenir cap titulació universitària.

 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D'ACCÉS A LA URL PER A MÉS GRANS DE 25 ANYS

 

Període de formalització de la matrícula


Del 14 al 28 de febrer de 2019


Els candidats que vulguin fer les proves d’accés per a més grans de 25 anys a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o a la Universitat Oberta de Catalunya han de formalitzar la matrícula de les proves a través d’Internet.

La matrícula s’ha de formalitzar al portal d'accés a la universitat.


A la sol·licitud de la matrícula, els candidats han d'especificar:
 1. Llengua estrangera de la qual volen examinar-se (triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès).
 2. Opció d'accés: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques o Enginyeria i Arquitectura.
 3. S’hauran d’escollir dues matèries vinculades a l’opció d’accés de les quals s'examinaran.Preu de la matrícula i forma de pagament


Pendent d'aprovació de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2018
 

El candidat que vulgui accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i que vulgui fer ús d’ambdues vies haurà de matricular-se a les dues proves i abonar les taxes corresponents a ambdues matrícules.
 

El preu de la matrícula de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, per a la convocatòria 2018, es desglossa de la següent manera:

 • Quota fixa per drets d’examen (per a cada prova): 35,75 €
 • Quota de la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys: 59,50 €
   

S'estableix una bonificació del 50% de l'import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general. Acreditació: targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, vigent o de l'òrgan de la CCAA corresponent.

Són subjecte d’exempció de pagament de les taxes (100% bonificació) per a la inscripció a la universitat, els col·lectius següents:

 1. Els membres de famílies nombroses de categoria especial.
 2. Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 3. Els estudiants de 65 anys o més.
 4. Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
 5. Les víctimes de violència de gènere, llurs cònjuges i llurs fills

Caldrà presentar la documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes.

El pagament s'ha de fer al portal d'accés a la Universitat seguint les instruccions que es troben al web en el moment de la matrícula.
 

 

Dates i horaris de les proves


Les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys tindran lloc els dies 27 d'abril i 4 de maig de 2019, amb l'horari següent:

Fase general

 

27 d'abril de 2019 (dissabte) 

de 8.30 h a 9.00 h: comprovació de dades dels candidats
de 9.00 h a 10.30 h: comentari de text
de 11.00 h a 13.30 h: els tres exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera)Fase específica

4 de maig de 2019 (dissabte)
de 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades dels candidats
de 9.30 h a 12.30 h: els dos exàmens corresponents a les matèries de l'opció triada
 Lloc de les proves


El lloc de realització de les proves apareixerà imprès en el full de matrícula.
El dia de les proves, el candidat haurà de presentar el DNI o el passaport i la còpia impresa de la matrícula.

 Resultats


Els resultats de les proves es publicaran el 22 de maig de 2019 al portal d'accés a la universitat.  Qualificació final

 • Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • És obligatori lliurar tots els exàmens de la mateixa fase per tal d'obtenir la qualificació corresponent.
 • La qualificació de la fase general s’obté de la mitjana aritmètica dels quatre exàmens.
 • La qualificació de la fase específica s’obté de la mitjana aritmètica dels dos exàmens.
 • La qualificació final de la prova s’obté de la mitjana aritmètica de la qualificació obtinguda en cadascuna de les fases. Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascuna de les fases sigui igual o superior a quatre punts.
 • El candidat ha superat la prova d’accés quan obtingui un mínim de cinc punts a la qualificació final.
 • Un cop superada la prova d'accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.
 • La qualificació de qualsevol de les dues fases de la prova, sempre que sigui igual o superior a cinc punts, també serà vàlida, a efectes de qualificació final, per a la convocatòria següent, tot i que el candidat pot optar per millorar-ne la qualificació, i sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions. Tanmateix, a l’hora de formalitzar la matrícula sempre s’ha de fer per la totalitat de la prova i, en cas de voler fer ús d'una nota parcial de la convocatòria anterior, és obligatori matricular-se a la mateixa universitat  i de les mateixes matèries
 • En convocatòries posteriors, el candidat haurà de repetir la prova en la seva totalitat.

Reserva de qualificacions de fase. Proves per a més grans de 25 anys

 • Els candidats que, en la convocatòria immediatament anterior a l'actual, hagin obtingut una qualificació de cinc o més punts en una o ambdues fases de la prova (fase general>=5 i/o fase específica>=5), podran fer ús d'aquesta qualificació en la convocatòria actual. Per poder fer ús de la qualificació de fase ja aprovada caldrà que en el moment de formalitzar la matrícula:

  • facin constar la fase de la qual volen reservar la qualificació i
  • es matriculin obligatòriament:
   • en la mateixa universitat, i
   • de les mateixes matèries de la fase reservada (en el cas de la fase general: la mateixa llengua estrangera; en el cas de la fase específica: les mateixes matèries específiques).

   

  Per al càlcul de la qualificació final de la convocatòria actual sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions i, per tant, en el cas que l'estudiant decideixi que:

  • SÍ que vol fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada, s'usarà per al càlcul:
   • la qualificació de fase de la convocatòria anterior, si l'estudiant s'examina i obté pitjor qualificació.
   • la qualificació de fase de la convocatòria anterior, si l'estudiant NO es presenta a les matèries d'aquesta fase a la convocatòria actual.
   • la qualificació de fase actual, si l'estudiant s'examina i obté millor qualificació que en la convocatòria anterior.
  • NO vol fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada (perquè, per exemple, vol fer un canvi d'opció d'accés), SEMPRE es tindrà en compte per al càlcul la qualificació de fase de la convocatòria actual.

  Exemple:
  Posem per cas un estudiant que va aprovar les dues fases a la convocatòria de 2018, de les quals només vol recuperar, per a la convocatòria de 2019, la nota de la fase general perquè vol fer un canvi d'opció (a la convocatòria de 2016 es va matricular a l'opció de ciències de la salut i ara ho vol fer a la d'arts i humanitats).

  Aquest estudiant només estarà obligat a matricular-se en la convocatòria actual de 2019 de les mateixes matèries de la fase general de la convocatòria de 2018 (és a dir, de la mateixa llengua estrangera), i podrà triar matèries de la fase específica diferents a les del 2018.
  En la qualificació final de la convocatòria de 2019, es tindrà en compte la millor de les qualificacions de la fase general (la del 2018 o la del 2019) i la qualificació de la fase específica del 2019.
   

Si t'examines en la convocatòria vigent podràs consultar les notes al portal d'accés a la universitat i descarregar-te un certificat dels resultats de la prova amb codi segur de verificació (CSV), segons el termini establert al calendari.

Si vas examinar-te en convocatòries anteriors i vols obtenir documentació acreditativa dels resultats de la prova, hauràs de contactar amb l'oficina de Gestió acadèmica de la universitat on et vas examinar. 

 

 

Revisions d'exàmens


Els candidats podran sol·licitar una revisió de les qualificacions els dies 22, 23 i 24 de maig de 2019 al portal d'accés a la universitat.

La resolució de les revisions es farà pública el dia 3 de juny de 2019.

Pots sol·licitar una revisió de les qualificacions al portal d'accés a la universitat en el termini establert al calendari.

Els exàmens sobre els quals hagis presentat sol·licitud de revisió seran corregits per un professor de la matèria diferent de qui va fer la primera correcció. Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica de totes dues correccions. Aquestes qualificacions reemplacen les inicials, i per tant poden ser més baixes o més altes que les atorgades inicialment.

Si has sol·licitat revisió de les qualificacions i vols visualitzar els exàmens, pots fer la corresponent sol·licitud entre el 3 i el 5 de juny de 2019 a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a qualsevol de les seus. En aquest cas, l'objectiu de la cita és únicament veure els exàmens i en cap cas es parlarà sobre els criteris de correcció ni es modificarà la teva nota.

La visualització dels exàmens tindrà lloc a mitjans de juny.

Més informació

 

Podran accedir per aquesta via els candidats amb experiència laboral i professional en relació amb un ensenyament, que no tinguin cap titulació acadèmica habilitant per accedir a la Universitat per altres vies i facin o hagin fet els 40 anys l’any natural de començament del curs acadèmic.

 

S'accedirà a uns ensenyaments concrets, oferts per la universitat, per a la qual cosa l’interessat/da dirigirà la sol·licitud corresponent al Rector/a de la Universitat. Entre els criteris s’inclourà, en tot cas, la realització d’una entrevista personal amb el candidat/a.

 


La Universitat Ramon Llull oferirà de manera ordinària dues convocatòries per a l'accés a la universitat per als més grans de 40 anys mitjançant l'acreditació d'experiència laboral i professional. Una convocatòria serà per accedir-hi al setembre i una altra per accedir-hi al febrer, per a unes titulacions concretes explicitades a la convocatòria.

 

Requisits


 • Tenir experiència laboral directament relacionada amb l’ensenyament al qual es vol accedir.
 • No tenir cap titulació acadèmica que permeti l’accés a la universitat.
 • Tenir 40 anys l'any natural d'inici del curs acadèmic.Procediment


L'interessat o interessada haurà de lliurar la documentació següent al Rectorat de la URL (c. Claravall, 1-3 Barcelona):

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Sol·licitud 
 • Currículum vitae
 • Carta de motivació, adreçada al Rector de la Universitat
 • Fer efectives les taxes de la prova (vegeu l'apartat «Quota de la prova i forma de pagament»)


Addicionalment, la persona interessada presentarà la documentació que acrediti els mèrits que ha fet constar al currículum, com per exemple:

 

a) Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat.

b) Documentació acreditativa del coneixement del català.

c) Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües.

 

Període de sol·licitud


El termini per formalitzar la matrícula a les proves corresponents a la segona convocatòria de 2019 (accés al setembre) és del 6 a 17 de maig de 2019.

 

Els estudis oferts en la segona convocatòria 2019 són els següents: 

 

 

 

Quota de la prova i forma de pagament


 • Preu: 95,25 euros
 • Forma de pagament: presencialment (en efectiu o amb targeta de crèdit) o mitjançant transferència bancària al número de compte ES28 0049 1806 9429 1188 0858, tot indicant nom i cognoms, seguit del codi «MG40». En aquest cas s’haurà d’enviar el resguard de pagament a l’adreça electrònica glopez@rectorat.url.edu.Valoració del currículum


(Veure tota la informació relacionada amb el procediment al document Normativa d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau de la URL per als més grans de 40 anys mitjançant l'acreditació d'experiència laboral o professional )
 

En aquesta primera fase es tindrà en compte el següent:

 • Experiència laboral i professional relacionada amb els estudis sol·licitats
 • Formació
 • Coneixement de català
 • Coneixement de terceres llengües

No es valoraran els mèrits del currículum que no quedin acreditats. Es consideraran els mèrits justificats fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds per concórrer a les proves d’accés per als més grans de 40 anys.
 

 

Resultats de la primera fase


Podreu consultar el resultat de la valoració del currículum el dia 3 de juny de 2019. La superació d'aquesta fase no té cap tipus d'equivalència amb l'ensenyament secundari.

Resultats

 

Entrevista personal


Un cop superada la primera fase, la Comissió Avaluadora convocarà al o la sol·licitant a la realització d'una entrevista personal.


 

 

Resultats definitius


La qualificació final serà la qualificació quantitativa obtinguda a la primera fase de valoració del currículum, sempre i quan la Comissió Avaluadora hagi avaluat el candidat o candidata com a APTE/A a la segona fase d'entrevista personal.

Podreu consultar el resultat final el dia 19 de juny de 2019.

Resultats finals

 

 

Reserva de places


Per als més grans de 45 anys o per als més grans de 40 anys acreditant una experiència laboral o professional, la Universitat reservarà en conjunt un nombre de places no inferior a l’1 % ni superior al 3 %.

 
La superació d'aquest procés d'accés -d’avaluació de mèrits i entrevista personal- no dóna dret de forma automàtica a l’adjudicació d’una plaça universitària al centre corresponent.

 

Comptabilitat amb altres vies


En cap cas serà compatible la via d’accés per als més grans de 40 anys i l’accés per als més grans de 45 anys per al mateix centre-estudi.


Més informació: Normativa d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau de la URL per als més grans de 40 anys mitjançant l'acreditació d'experiència laboral o professional (aprovada per la Junta de Govern de 18 de desembre de 2014)

 

 

Normativa aplicable


Reial Decret 412/2014, de 14 de novembre, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau. BOE.

 

 

Grau en Fisioteràpia

 

Requisits

 • Tenir 45 anys en l'any natural en què realitzarà la prova
 • No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.

Procediment

 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D'ACCÉS A LA URL PER A MÉS GRANS DE 45 ANYS

L’alumnat que no ha formalitzat la matrícula a la convocatòria vigent, encara que hagi superat la prova en convocatòries anteriors, no podrà realitzar l’entrevista.

 

Matrícula


El termini per formalitzar la matrícula comprèn del 14 al 28 de febrer de 2019.Recordeu

 

El candidat que vulgui accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i que vulgui fer ús d'ambdues vies haurà de matricular-se a les dues proves i abonar les taxes corresponents a ambdues matrícules.

 

La matrícula de les proves només serà vàlida si el candidat fa el pagament i presenta tota la documentació necessària dins el termini.

 

Els candidats que vulguin fer les proves d’accés per a més grans de 25 anys a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o a la Universitat Oberta de Catalunya han de formalitzar la matrícula de les proves a través d’Internet.

 

La matrícula s’ha de formalitzar al portal d’accés a la universitat.

 

A la sol·licitud de matrícula, els candidats han d’especificar la universitat on volen fer les proves d’accés.

 

El lloc de realització de les proves d'accés s'indica en el full de matrícula de les proves.

 

El candidat que, tenint la prova d'accés per a més grans de 45 anys superada en convocatòries anteriors, vulgui realitzar l'entrevista personal també haurà de formalitzar la matrícula dins del termini establert a la convocatòria actual (del 14 al 28 de febrer de 2019). En aquest cas podrà optar també per presentar-se a la prova escrita i sempre se li tindrà en compte la millor de les qualificacions.

 

Preu i forma de pagament

 

Pendent d'aprovació de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2018

 

El preu de la matrícula de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys, per a la convocatòria 2018, es desglossa de la següent manera:

 • Quota fixa per drets d’examen (per a cada prova): 34,35 €
 • Quota de la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys: 57,20 €

 TOTAL: 91,55 €

 

S’estableix una bonificació del 50% de l’import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses de categoria general i a les persones membres de famílies monoparentals, tant de categoria general com especial.

 

Són subjecte d’exempció de pagament de les taxes (100% bonificació) per a la inscripció a la universitat, els col·lectius següents:

 1. Els membres de famílies nombroses de categoria especial.
 2. Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 3. Els estudiants de 65 anys o més.
 4. Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
 5. Les víctimes de violència de gènere, llurs cònjuges i llurs fills

 

Caldrà presentar la documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes.

 

El pagament s'ha de fer al portal Accesnet seguint les instruccions que es troben al web en el moment de la matrícula.

 


 

Lloc de lliurament de la documentació


Una vegada formalitzada la matrícula i en cas que sigui necessari presentar documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes, s'haurà de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona) o a les seves seus (Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Tarragona, i Vic), tenint en compte les alternatives següents:

 

a) En cas de venir personalment, cal presentar original i fotocòpia dels documents.

b) Si s'envia la documentació per correu postal ordinari o certificat, cal enviar fotocòpia compulsada de tota la documentació. NO ES POT FER ARRIBAR PER MITJÀ DE CORREU ELECTRÒNIC.

Més informació

 

Prova d'accés


Per accedir a la universitat via més grans de 45 anys cal superar una prova d’accés i realitzar una entrevista personal. La prova d’accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l’entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d’apte, només tindrà validesa l’any en què es realitza i per accedir a un sol centre-estudi.

La prova consta de tres examens:


1. Comentari de text
2. Prova de llengua castellana
3. Prova de llengua catalana


 

Calendari i horari de les proves


La prova d'accés tindrà lloc el dissabte 27 d'abril de 2019 amb el següent horari:

 

De 8:30 a 9:00h: comprovació de dades dels candidats
De 9:00 a 10:30h: comentari de text
De 11:00 a 13:00h: llengua catalana i llengua castellana

 

Resultat i qualificació final per a més de 45 anys

Els resultats de les proves es publicaran el 22 de maig de 2019 al portal d’accés a la universitat.

 • Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • És obligatori lliurar tots els exàmens per obtenir la qualificació final.
 • La qualificació final de la prova s’obté de la mitjana aritmètica dels tres exercicis que integren la prova (comentari de text, llengua catalana i llengua castellana). Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascun dels exàmens sigui igual o superior a quatre punts.
 • El candidat ha superat la prova d’accés quan obtingui un mínim de cinc punts a la qualificació final.
 • Un cop superada la prova d’accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.
 • Per poder ser admès a la universitat via més grans de 45 anys, cal també, a més de superar la prova d’accés, realitzar una entrevista personal, amb resolució d’APTE. 

 

Si t'examines en la convocatòria vigent podràs consultar les notes a partir del 22 de maig de 2019 al portal d'accés a la universitat

 

Revisió d'exàmens


Els candidats podran sol·licitar una revisió de les qualificacions els dies 22, 23 i 24 de maig de 2019 al portal d’accés a la universitat

Si has sol·licitat revisió podràs consultar les qualificacions definitives a partir del 3 de juny i també podràs descarregar-te un certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV) al portal d’accés a la universitat.

 

 

 

Entrevista personal


El candidat que, tenint la prova d'accés per a més grans de 45 anys superada en convocatòries anteriors, vulgui realitzar l'entrevista personal també ha d'haver formalitzat la matrícula dins del termini establert a la convocatòria actual (del 14 al 28 de febrer de 2019).

 • Només per als candidats que hagin superat la prova d'accés per als més grans de 45 anys.
 • Només tindrà validesa l'any en què es realitza.
 • Es realitzarà a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s'hagi superat a una altra universitat del sistema català.
 • Termini de preinscripció: del 4 al 6 de juny de 2019

 

 •  

La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte, només tindrà validesa l'any en què es fa i per accedir a un sol centre-estudi.

 

 

Procediment URL

L'interessat o interessada haurà de lliurar la documentació següent al Rectorat de la URL (c. Claravall, 1-3 Barcelona):

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Original i fotocòpia de la butlleta de notes conforme ha superat la prova escrita.
 • Sol·licitud 
 • En cas que hagi superat la prova escrita en altres convocatòries, cal lliurar fotocòpia del comprovant de matrícula a les proves en la convocatòria 2019.

La universitat es posarà en contacte amb tu per informar-te del dia i hora de l'entrevista.

 

Reserva de places


Per a les persones que accedeixin als ensenyaments universitaris oficials de grau havent superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys la reserva de places és de l’1 per cent.Comptabilitat amb altres vies


En cap cas serà compatible la via d’accés per als més grans de 40 anys i l’accés per als més grans de 45 anys per al mateix centre-estudi.

Més informació: Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya


 

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin