Graus

 

 

     
     
Branques acadèmiques

AIH
CIE
CCS
CSJ
EIA

Arts i Humanitats
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria i Arquitectura

 
 
 

 

IQS School of Engineering CIE Grau en Química
  CIE Grau en Biotecnologia
  EIA Grau en Enginyeria Química
  EIA Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
(estudis d'Enginyeria Industrial)
  CCS Grau en Farmàcia (conjuntament amb Blanquerna)
(mencions en disseny i producció de fàrmacs, gestió i màrqueting farmacèutic, alimentació i nutrició, i farmàcia assistencial)
     
 
 
     
IQS School of Management CSJ Grau en Administració i Direcció d'Empreses 
(opció gradual castellà-anglès o opció íntegrament en anglès)
  CSJ Grau en Marketing Internacional (1)
(180 crèdits) (amb dobles titulacions internacionals)
     
 
 
     
  Combinació d'estudis:
     
     
 
     
Facultat de Psicologia, Ciències
de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
CCS Grau en Psicologia
CCS Grau en Logopèdia
  CSJ Grau en Educació Infantil
  CSJ Grau en Educació Primària (s'ofereix també en anglès)
  CSJ Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
  CSJ Grau en Gestió Esportiva
     
 
 
     

Facultat de Comunicació i
Relacions Internacionals Blanquerna

CSJ Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa
CSJ Grau en Comunicació Audiovisual
  CSJ  Grau en Global Communication Management (2) (impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
  CSJ Grau en Relacions Internacionals (impartit íntegrament en anglès)
     
 
 
     
Facultat de Ciències 
de la Salut Blanquerna
CCS Grau en Infermeria (3)
CCS Grau en Fisioteràpia (3)
  CCS Grau en Nutrició Humana i Dietètica
  CCS Grau en Farmàcia (conjuntament amb IQS)
(mencions en disseny i producció de fàrmacs, gestió i màrqueting farmacèutic, alimentació i nutrició, i farmàcia assistencial)
     
 
 
     
  Combinació d'estudis:
     
     
 
     
Escola Universitària d'Enginyeria
Tècnica de Telecomunicació La Salle

 

AIH Grau en Animació (impartit en català/castellà o en anglès)
EIA Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
EIA Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
EIA Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (menció en Robòtica
  EIA Grau en Enginyeria Telemàtica
  EIA Grau en Enginyeria Multimèdia (menció en Videojocs
  EIA Grau en Enginyeria en Organització de les TIC
  EIA Grau en Enginyeria Informàtica (s'ofereix una línia íntegrament en anglès)
  EIA Grau en Tècniques d'Aplicacions de Software
  EIA Grau en Tècniques d'Aplicacions Digitals Interactives (1)
  CSJ  Grau en Disseny i Innovació de Negocis Digitals (impartit íntegrament en anglès)
  CSJ Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques 
(mencions en màrqueting digital; economia digital; gestió d'indústries esportives; digital entrepreneurship) (impartit bilingüe castellà-anglès o íntegrament en anglès) 
     
 
 
     
  Combinació d'estudis:
     
 
 
     
Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura La Salle
EIA Grau en Estudis de l'Arquitectura (impartit en català/castellà o en anglès) 
EIA Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
     
     
 
     
Facultat de Filosofia AIH Grau en Filosofia
  AIH Grau Interuniversitari en Filosofia, Política i Economia
(U. Pontificia Comillas, U. Deusto i U. Ramon Llull. Coordina: UPCO)
     
     
 
     
Escola Superior d'Administració
i Direcció d'Empreses ESADE
CSJ Grau en Direcció d'Empreses-BBA 
(bilingüe o íntegrament en anglès)
     
 
 
     
Facultat de Dret ESADE CSJ Grau en Dret
(impartit en castellà amb algunes assignatures en anglès)
     
 
 
     
  Combinació d'estudis:
     
     
 
     
Facultat d'Educació Social i
Treball Social Pere Tarrés
CSJ Grau en Educació Social
CSJ Grau en Treball Social
     
 
 
     
  Combinació d'estudis:
     
 
     
Facultat de Turisme i
Direcció Hotelera Sant Ignasi
CSJ Grau en Gestió Turística i Hotelera 
(bilingüe o íntegrament en anglès)
     
     
 
     
Escola Superior de Disseny ESDi
(centre adscrit)
CSJ Grau en Disseny 
(mencions en gràfic, audiovisual, interior, moda, producte
i integració multidisciplinar) (un grup específic amb els 2 primers anys impartits íntegrament en anglès)
   
 
 
(1) En tràmit de recurs davant la Presidència del Consejo de Universidades, d'acord amb el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010.

(2) En tràmit de verificació d'acord amb el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010.

(3) En tràmit de verificació d'acord amb el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010. Un cop superada, es desprogramarà el títol al qual substitueix. 
 
Doble grau: aquesta proposta formativa s'estructura en un itinerari curricular integrat, amb una dotació de places específica, des del primer curs fins a l'obtenció final dels dos graus indicats.
 
Doble titulació: aquesta proposta formativa permet a l'estudiant, una vegada assolida la primera titulació de grau, obtenir una segona titulació a partir del reconeixement i adaptació de crèdits en funció del seu itinerari curricular, cursant els crèdits restants en el temps que correspongui.

 

 

 

   
   
Arts i humanitats Grau en Animació (impartit en català/castellà o en anglès)
  Grau en Filosofia
  Grau Interuniversitari en Filosofia, Política i Economia
(U. Pontificia Comillas, U. Deusto i U. Ramon Llull. Coordina: UPCO)
   
   
 
   
Ciències Grau en Química
  Grau en Biotecnologia
   
 
 
  Combinació d'estudis:
 
   
 
   
Ciències de la Salut Grau en Farmàcia (mencions en disseny i producció de fàrmacs, gestió i màrqueting farmacèutic, alimentació i nutrició, i farmàcia assistencial)
  Grau en Fisioteràpia (3)
  Grau en Infermeria (3)
  Grau en Logopèdia
  Grau en Nutrició Humana i Dietètica
  Grau en Psicologia
   
 
 
  Combinació d'estudis:
 
   
 
   
Ciències Socials i Jurídiques  Grau en Administració i Direcció d'Empreses 
(opció gradual castellà-anglès o opció integrament en anglès)
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
  Grau en Comunicació Audiovisual
  Grau en Direcció d'Empreses-BBA 
(bilingüe o íntegrament en anglès)
  Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques 
(mencions en màrqueting digital; economia digital; gestió d'indústries esportives; digital entrepreneurship) (impartit bilingüe castellà-anglès o íntegrament en anglès) 
  Grau en Disseny 
(mencions en gràfic, audiovisual, interior, moda, producte i integració multidisciplinar) (un grup específic amb els 2 primers anys impartits íntegrament en anglès)
  Grau en Disseny i Innovació de Negocis Digitals (impartit íntegrament en anglès)
  Grau en Dret
(impartit en castellà amb algunes assignatures en anglès)
  Grau en Educació Infantil
  Grau en Educació Primària (s'ofereix també en anglès)
  Grau en Educació Social
  Grau en Gestió Esportiva
  Grau en Gestió Turística i Hotelera 
(bilingüe o íntegrament en anglès)
  Grau en Global Communication Management (2) (impartit íntegrament en anglès)
  Grau en marketing internacional (1)
(180 crèdits) (amb dobles titulacions internacionals)
  Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa
  Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
  Grau en Relacions Internacionals (impartit íntegrament en anglès)
  Grau en Treball Social
   
 
 
  Combinació d'estudis:
 
   
 
   
Enginyeria i Arquitectura Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
  Grau en Enginyeria Química
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions
  Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicaciones (menció en Robòtica
  Grau en Enginyeria en Organització de les TIC
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials (estudis d'Enginyeria Industrial)
  Grau en Enginyeria Informàtica
  Grau en Enginyeria Multimèdia (menció en Videojocs)
  Grau en Enginyeria Telemàtica
  Grau en Estudis de l'Arquitectura (impartit en català/castellà o en anglès)
  Grau en Tècniques d'Aplicacions de Software
  Grau en Tècniques d'Aplicacions Digitals Interactives (1)
   
 
 
  Combinació d'estudis:
 
   
 
(1) En tràmit de recurs davant la Presidència del Consejo de Universidades, d'acord amb el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010.

(2) En tràmit de verificació d'acord amb el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010.

(3) En tràmit de verificació d'acord amb el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010. Un cop superada, es desprogramarà el títol al qual substitueix. 
 
Doble grau: aquesta proposta formativa s'estructura en un itinerari curricular integrat, amb una dotació de places específica, des del primer curs fins a l'obtenció final dels dos graus indicats.
 
Doble titulació: aquesta proposta formativa permet a l'estudiant, una vegada assolida la primera titulació de grau, obtenir una segona titulació a partir del reconeixement i adaptació de crèdits en funció del seu itinerari curricular, cursant els crèdits restants en el temps que correspongui.

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin