Buscador de noticias

La Xarxa Vives defensa la reciprocitat d’emissions dels canals de TV al conjunt del domini lingüístic

xarxavivesuniversitats

Barcelona, 20 de febrer de 2012. El Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats vol refermar el seu compromís amb la divulgació de la llengua catalana a través dels mitjans audiovisuals, en la línia expressada a la iniciativa legislativa popular «Televisió sense fronteres» presentada a l’Estat espanyol, que va comptar amb el suport de les universitats de la regió Vives i de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) al mes de febrer de 2010. En defensa d’aquesta iniciativa s’han expressat també nombroses institucions arreu del territori, com és el cas recent de la Diputació de Castelló, que el 31 de gener passat va aprovar una moció per unanimitat dels grups polítics.

Durant els darrers anys, la Xarxa Vives ha expressat el seu rebuig a iniciatives com el tancament total de les emissions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals al País Valencià, que va tenir lloc l’any 2011 com a conseqüència de les sancions imposades a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) per part de la Generalitat Valenciana, després de 28 anys d’emissions ininterrompudes de TV3.

Pels motius expressats, el Consell General de la Xarxa defensa la reciprocitat de les emissions per part de TV3, Canal 9 i IB3 i de la resta de canals públics del conjunt del domini lingüístic. D’aquesta manera es donaria compliment a la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, que va ser ratificada per l’Estat espanyol l’any 2001 i que en el seu apartat segon disposa que «les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària».

Més informació:
Universitat Jaume I
Comunicació  
Tel. 964 72 89 94
comunicacio@vives.org
www.vives.org

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Mapa web
Protección de datos

Admin