VEREDICTE

Es farà públic durant la segona setmana de maig de 2019 a través d'aquest web.

La Universitat contactarà també personalment amb l’autor/a guanyador/a del Concurs.