LLIURAMENT DE PROPOSTES

Les propostes s’hauran de presentar en format pdf mitjançant aquest formulari online fins a les 14h del divendres 12
d’abril
(no s’acceptarà cap proposta rebuda fora de termini).

L’autor haurà de facilitar les seves dades personals així com el títol i una breu descripció de la seva proposta explicant el motiu del disseny presentat.  
 

Com presentar la teva proposta?

Cada proposta, que ha de ser original i inèdita, ha de tenir la mida real de la carpeta: 57x38.40 cm (que inclou els 2 cm del llom i 1,5 cm de sang) i ha d’incorporar els següents elements:

Per ajudar-vos en l'elaboració de la vostra proposta, us facilitem una plantilla amb les mides reals de la carpeta.

 

A tenir en compte!

Els drets de propietat intel·lectual del disseny i les imatges utilitzades en la proposta han de ser propietat de l’autor/a. En cas que s’utilitzi una imatge propietat d’un tercer, caldrà acreditar que prèviament s’han tramitat, i en aquest cas liquidat, els drets d’ús i de reproducció derivats dels drets d’autor que corresponguin, exonerant la URL de tota responsabilitat.

La URL tindrà el dret en exclusiva de la utilització del disseny guanyador per ser reproduït en la carpeta de la Universitat del curs acadèmic 2019-2020.

La URL es reserva el dret de fer possibles ajustaments per garantir l’ús adient de la imatge corporativa. La inscripció al Concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt pel Jurat del Concurs.

No s’acceptarà cap proposta que no acompleixi tots els requisits. No es retornarà cap original.