Presentació de queixes

A través del següent formulari podeu adreçar-vos electrònicament a la Síndica de Greuges de la URL, la Dra. Rosa M. Boixareu i Vilaplana,  per formular-li les vostres queixes i observacions, sempre i quan sigueu membres de la comunitat universitaria de la URL.

Les dades personals i la resta d'informació, oral o escrita, que la Síndica de Greuges de la URL rebi de les persones que sol·licitin la seva intervenció, com també les obtingudes al llarg de les investigacions i, en general, tota la tramitació de cada cas, són de caràcter estrictament confidencial i només es farà ús de la informació que es consideri necessària per a la tramitació.

La Síndica de Greuges de la URL no admetrà a tràmit les queixes i observacions no formulades prèviament als òrgans/personal adient del centre corresponent, així com quan estiguin en tràmit de resolució per aquests òrgans.
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Universitat Ramon Llull Fundació. Finalitat: atendre i fer el seguiment de queixes, reclamacions, sol·licituds d’informació i de mediació presentades davant la Sindicatura de Greuges de la Universitat. Legitimació: amb el consentiment de la persona interessada. La persona interessada pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment. Destinataris: no es comunicaran a terceres persones. Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a Universitat Ramon Llull Fundació. Trobareu informació addicional en aquest enllaç.

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin