Síndica de Greuges

La Síndica de Greuges és qui vetlla pels drets i les llibertats dels estudiants, el professorat, els investigadors i el personal d’administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris en el marc dels Estatuts propis de la Universitat Ramon Llull.

Les seves actuacions estan sempre adreçades a la millora de la qualitat universitària en tots els seus àmbits, no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i es regeixen pels principis d’independència i autonomia.

Dra. Rosa M. Boixareu i Vilaplana
C. Claravall, 1-3. 08022 Barcelona
Tel. 936 022 200
sindica@rectorat.url.edu


 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin