Comissió d’Atenció a la Diversitat

La Comissió d’Atenció a la Diversitat, formada per un representant de cada centre integrat a la Universitat Ramon Llull, vetlla per facilitar la integració a la Universitat de les persones amb discapacitat. L’objectiu és aconseguir que les persones que presenten necessitats específiques derivades de la seva situació de discapacitat puguin desenvolupar de manera normalitzada la seva activitat acadèmica i social a la Universitat.
 

Les funcions de la Comissió són les següents:

 • Facilitar l’estada a la Universitat d’aquelles persones que necessiten una determinada atenció o suport a causa de la seva situació de discapacitat, sigui permanent o transitòria.
 • Actuar d’enllaç i difondre les informacions que arriben a l’Observatori d’Igualtat d’Oportunitats (convocatòria de beques, programes d’inserció laboral, publicacions, jornades...) als centres respectius.
 • Vehicular les propostes, les peticions, els dubtes i els suggeriments dels centres a l’Observatori d’Igualtat d’Oportunitats.
   

Actualment, els membres actius d’aquesta comissió són:

 • Carlo Maria Gallucci, vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants
 • Amadeu Ripoll, IQS
 • Pilar Dotras, Blanquerna 
 • Xavier Senmartí, La Salle
 • Enrique López, ESADE
 • Òscar Martínez, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés
 • Jorge Peralta, Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi-HTSI
 • Àngels Cabau, rectorat

   

Documentació i publicacions


Enllaços d'interès


Contacte

 • Observatori d’Igualtat d’Oportunitats
  C. Claravall, 1-3. 08022 Barcelona
  Tel. 936 022 204 | oio@rectorat.url.edu

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin