Serveis lingüístics URL

Els serveis lingüístics tenen per objectiu contribuir a la normalització lingüística del català a la universitat en el marc del multilingüisme de l’Espai Europeu d’Educació Superior; promoure l’extensió de la formació amb cursos de català adreçats al PDI, el PAS i els estudiants; fomentar l’acollida lingüística entre els estudiants estrangers, i garantir la qualitat lingüística de les comunicacions internes i externes de la Universitat.

Treballen en estreta coordinació amb la comissió de política lingüística de la universitat i amb els organismes següents:


Més informació: serveis.linguistics@url.edu
 

 

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu

Mapa web

Admin