25 anys en xifres: l'assoliment dels reptes marcats

L’activitat desplegada des dels centres de la Universitat Ramon Llull al llarg dels seus 25 anys de vida com a Universitat (1991-2016), centrada en la potenciació de les tres missions de la URL, la docència, la recerca i la transferència del coneixement, s’ha traduït en l’assoliment de fites destacables que es visualitzen en una rellevant evolució dels indicadors. La qualitat, el rigor i els resultats obtinguts tenen el reconeixement social d’una universitat que és Campus d’Excel·lència Internacional.
 

ÀMBIT ACADÈMIC, D'INNOVACIÓ DOCENT I QUALITAT

 
XifresURL25 - Evolució titulacios oficials
   
   
   
XifresURL25 - Evolució titulacions pròpies
   
   
   
XifresURL25 - Evolució professorat
   
   
   
XifresURL25 - Evolució estudiants EEES
   
   
XifresURL25 - Evolució estudiants
   
   
XifresURL25 - Nombre titulats
   
   
   
   

RECERCA, INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA

   
XifresURL25 - Projectes europeus concedits
   
   
   
XifresURL25 - Publicacions indexades
   
   
   
XifresURL25 - Grups de recerca
   
   
   
XifresURL25 - Tesis, projectes i finançament
   
XifresURL25 - Biblioteques
   
   
   
   

RELACIONS INTERNACIONALS

   
XifresURL25 - Estudiants internacionals
   
   
   
 
XifresURL25 - Evolució estudiants estrangers regulars
   
   
   
XifresURL25 - Estudiants enviats i acollits
   
   
   
   
XifresURL25 - Convenis amb universitats del món
   
   
   
   
XifresURL25 - Titulacions impartides en anglès
   

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Mapa web

Admin