Càtedres URL

Actualment, a la Universitat Ramon Llull hi ha dues càtedres de recerca: 

  • La Càtedra ETHOS Ramon Llull dóna suport a tots els grups d’investigació en matèria d’ètica aplicada de la URL i també es fan tasques de consultoria a empreses reconegudes. Les seves línies prioritàries d’investigació i treball són: l’ètica de les organitzacions, l’ètica de les professions, la bioètica, l’ètica dels mitjans de comunicació, la responsabilitat social corporativa i les estratègies educatives per a la divulgació de l'ètica.
  • La Càtedra UNESCO en Educació, Desenvolupament i Tecnologia de la Universitat Ramon Llull es contribueix al desenvolupament humà mitjançant una plataforma de treball en què participen conjuntament els centres que integren la URL, a més d’altres centres i associacions de diferents països. La Càtedra treballa segons un model de cooperació basat en tres eixos (la formació integral de la persona, la investigació i la transferència de coneixement) i amb un objectiu essencial: allò que s’investiga ha de repercutir en el desenvolupament de la persona i en la millora de la capacitat humana.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Mapa web

Admin