Estudiants comunitaris

Els estudiants pertanyents a un Estat membre de la UE, a un Estat que estigui dins l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o a Suïssa i que vulguin residir a l'Estat Espanyol per un període superior als tres mesos hauran de sol·licitar obligatòriament la inscripció al Registre Central d'Estrangers.

 

El registre s'ha de realitzar en persona a l'Oficina d'Estrangeria o, en el seu defecte, a la comissaria de policia de la província on resideixi o on vulgui fixar el seu domicili.

 

La documentació a aportar és la següent:

  • Imprès de sol·licitud per duplicat
  • Passaport o document nacional d'identitat vàlid i en vigor (original i fotocòpia)

Per obtenir més informació, consulteu el Full Informatiu.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Mapa web

Admin