Universitat Ramon Llull - Càtedra Ethos

Projectes en curs

Ara mateix tenim en marxa els següents projectes:

-Codi ètic per a Parcs i Jardins (2016-2017).

-“Estudi sobre els beneficis ètics i socials de la contractació de personal amb discapacitat intel·lectual”, per a Abertis (2016-2017). Aquest estudi té per objectiu:

  • Identificar els valors que subjauen en la decisió de contractar persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Identificar els valors que es reforcen, tant dins de l’empresa com fora d’ella, quan es contracten persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Identificar els problemes més habituals i generalitzats que generen la contractació de personal amb discapacitat intel·lectual.
  • Comparar les fortaleses i les debilitats –especialment en el pla dels valors- de la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual per part d’Abertis amb les fortaleses i debilitats identificades en la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual per part d’altres empreses.

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
Tels.: 902 053 010 / 936 022 200
Fax: 936 022 249
www.url.edu | info@url.edu