Universitat Ramon Llull - Càtedra Ethos

Ramon Llull Journal of Applied Ethics

Cursos i conferències

¡Inscripciones abiertas! Programa Organitzacions Ètiques i Emocionalment Ecològiques La Càtedra Ethos URL publica el primer codi ètic per a polítics

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
Tels.: 902 053 010 / 936 022 200
Fax: 936 022 249
www.url.edu | info@url.edu