Accés i portes obertes
Per accedir als estudis de grau cal complir un d’aquests requisits:

 • Haver superat les proves d’accés a la universitat (PAU) o selectivitat.
 • Estar en possessió d’un títol de tècnic superior (formació professional-cicles formatius de grau superior, ensenyaments artístics o de tècnic esportiu superior).
 • Haver superat les proves d’accés per als més grans de 25 anys
 • Acreditar experiència laboral o professional per als més grans de 40 anys
 • Haver superat la prova d’accés per als més grans de 45 anys, sense titulació acadèmica o experiència laboral.
 • Estar en possessió d’una titulació universitària
 • Per a estudiants d’altres països membres de la Unió Europea o dels estats amb els quals Espanya tingui acords internacionals, estar en possessió d’un títol que al país d’origen permeti accedir als estudis equivalents de grau.
 • Per a estudiants procedents de sistemes educatius de països no membres de la Unió Europea o països amb els quals no s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement de títols en règim de reciprocitat, estar en possessió de l’homologació del títol de Batxillerat o equivalent o acreditar la sol·licitud d’homologació. Els candidats que tinguin nacionalitat d’algun país de la Unió europea, o residència a Espanya, i que siguin procedents de sistemes educatius no europeus i que no tinguin subscrit amb Espanya un acord de reciprocitat, poseu-vos en contacte amb el departament d’admissions/secretaria acadèmica del centre o facultat on vulgueu cursar els estudis.


   

Procés d'admissió

 

IQS School of Engineering
IQS School of Management

Via Augusta, 390. Barcelona
Tel. 932 672 000
comunicacioiqs@iqs.url.edu
ww.iqs.url.edu

+ info: procés d'admissió

 

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

Online, a partir 10.01.2018

 

Examen / entrevista

Test d’admissió:
De caràcter psicotècnic, inclou també exercicis escrits d'avaluació del nivell de llengua anglesa. Té una durada aproximada de tres hores i es realitzarà a IQS-URL.

 • 18.01.2018 | 15.30 h
 • 30.01.2018 | 15.30 h
 • 15.02.2018 | 15.30 h
 • 27.02.2018 | 15.30 h
 • 20.03.2018 | 15.30 h
 • 12.04.2018 | 15.30 h
 • 26.04.2018 | 15.30 h
 • 08.05.2018 | 15.30 h
 • 24.05.2018 | 15.30 h
 • 05.06.2018 | 15.30 h
 • 21.06.2018 | 15.30 h
 • 28.06.2018 | 15.30 h

En el cas del grau en Farmàcia, serà els següents dies i es realitzarà a IQS-URL:

 • 24.01.2018 | 15.30 h
 • 21.02.2018 | 15.30 h
 • 21.03.2018 | 15.30 h

Cal haver fet la sol·licitud de plaça amb anterioritat. 

       
 
 
 
 
 

Documentació

 • 1 fotografia DNI
 • Fotocòpia DNI
 • Certificat notes de 1r
  de Batxillerat i de les
  avaluacions de 2n
  de Batxillerat.
 • Els estudiants que
  desitgin cursar el grau
  en ADE íntegrament en
  anglès: acreditar nivell
  C1, Advanced, TOEFL 80.
 • 225 €
  (import no retornable
  excepte en cas de no admissió per part del centre)
 

Sessions informatives

 • 09.01.2018 | 19 h
 • 11.01.2018 | 19 h
 • 06.02.2018 | 19 h
 • 08.02.2018 | 19 h
 • 20.03.2018 | 19 h
 • 22.03.2018 | 19 h
 • 17.04.2018 | 19 h
 • 19.04.2018 | 19 h
 • 17.05.2018 | 19 h
 • 22.05.2018 | 19 h
 • 19.06.2018 | 19 h
 • 04.07.2018 | 19 h

Opcionalment, per a qui estigui interessat en visitar les instal.lacions, es realitzarà una visita guiada abans de les sessions informativesa les 18.15h, per conèixer els laboratoris, taller i espais.

En el cas del grau en Farmàcia, tindran lloc sessions informatives addicionals a Blanquerna-URL els dies:

 • Dissabte, 10.02.2018 | 10.30 h
 • Dijous, 22.03.2018 | 19.15 h
 • Dissabte, 21.04.2018 | 10.30 h
 • Dijous, 24.05.2018 | 19.15 h
 • Dissabte, 30.06.2018 | 10.30 h
 
 
 
 

Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació
i de l’Esport BLANQUERNA

Císter, 24–34. Barcelona
Tel. 932 533 006
sioefpcee@blanquerna.edu
www.blanquerna.edu 

+ info: procés d'admissió

 

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 30.01.2018
08 h – 14 h
15.30 h – 21.30 h

 

Examen / entrevista

 • Prova d’estratègies d’aprenentatge
  i entrevista (segons les titulacions)

Per als estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport:

 • Prova de perfil
 • Proves físiques
 • Curriculum Vitae 
       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Fotocòpia DNI
 • 1 fotografia carnet
 • Fotocòpia de la certificació de la via d'accés a la universitat (PAU, CFGS, ...)
 • 95 € (import
  no retornable
  )
 

Sessions de portes obertes

 • Dijous, 15.02.2018 | 19 h
 • Dijous, 22.03.2018 | 19 h
 • Dissabte, 21.04.2018 | 10.30 h
 • Dijous, 24.05.2018 | 19 h
 • Dijous, 28.06.2018 | 19 h
 
 
 
 

Facultat de Comunicació
i Relacions Internacionals
B
LANQUERNA

Pça. Joan Coromines, s/n. Barcelona
Tel. 932 533 108
infofcri@blanquerna.edu
www.blanquerna.edu

+ info: procés d'admissió

 

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 30.01.2018
10 h – 13.30 h
16 h – 19.30 h

 

Examen / entrevista

Proves de Comunicació:

 • Comprensió
 • Redacció
 • Prova de nivell d’anglès
  (per determinar nivell d’accés)

Proves de Relacions Internacionals:

 • Redacció, part en anglès
 • Test i entrevista personal, en anglès
       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Fotocòpia DNI
 • 1 fotografia carnet
 • Fotocòpia de la certificació de la via d'accés a la universitat (PAU, CFGS, ...)
 • 95 € (import
  no retornable
  )
 

Sessions de portes obertes

 • Dijous, 08.02.2018 | 19 h
 • Dijous, 22.03.2018 | 19 h
 • Dissabte, 21.04.2018 | 10 h
 • Dijous, 24.05.2018 | 19 h
 • Dijous, 28.06.2018 | 19 h
 
 
 
 

Facultat de Ciències
de la Salut B
LANQUERNA

Padilla, 326-332. Barcelona
Tel. 932 533 127
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu
www.blanquerna.url.edu

+ info: procés d'admissió

 

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 30.01.2018
09 h – 13 h
16 h – 18.30 h

 

Examen / entrevista

 • Redacció
 • Proves psicotècniques
 • Prova de nivell d’anglès
       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Fotocòpia DNI
 • 1 fotografia carnet
 • Fotocòpia de la certificació de la via d'accés a la universitat (PAU, CFGS, ...)
 • 95 € (import
  no retornable
  )
 

Sessions de portes obertes

 • Dissabte, 10.02.2018 | 10.30 h
 • Dijous, 22.03.2018 | 19.15 h
 • Dissabte, 21.04.2018 | 10.30 h
 • Dijous, 24.05.2018 | 19.15 h
 • Dissabte, 30.06.2018 | 10.30 h
 
 
 

Escola Universitària
d'Enginyeria Tècnica
de Telecomunicació
LA SALLE

Quatre Camins, 30. Barcelona
Tel. 932 902 405
sia@salleurl.edu
www.salle.url.edu

+ info: procés d'admissió

 

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 01.12.2017
09 h – 14 h
15 h – 20 h

 

Examen / entrevista

 • Entrevista, quan es consideri necessària
       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Fotocòpia DNI
 • Notes de Batxillerat / FP
 • PAU

 

 

 

Sessions informatives

 • Dijous, 16.11.2017 | 18 h
 • Dijous, 22.02.2018 | 18 h
 • Dijous 08.03.2018 | 18 h
 • Dijous 26.04.2018 | 18 h
 • Dimarts 03.07.2018 | 18 h

Sessions de portes obertes

 • Dissabte, 27.01.2018 | 10-13 h
 • Dissabte, 14.04.2018 | 10-13 h
 • Dissabte, 26.05.2018 | 10-13 h
 
 
 
 

Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura
LA SALLE

Quatre Camins, 30. Barcelona
Tel. 932 902 405
sia@salleurl.edu
www.salle.url.edu

+ info: procés d'admissió

 

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 01.12.2017
09 h – 14 h
15 h – 20 h

 

Examen / entrevista

 • Entrevista, quan es consideri necessària
       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Fotocòpia DNI
 • Notes de Batxillerat/FP
 • PAU
 

Sessions informatives

 • Dijous, 16.11.2017 | 18 h
 • Dijous, 22.02.2018 | 18 h
 • Dijous 08.03.2018 | 18 h
 • Dijous 26.04.2018 | 18 h
 • Dimarts 03.07.2018 | 18 h


Sessions de portes obertes

 • Dissabte, 27.01.2018 | 10-13 h
 • Dissabte, 14.04.2018 | 10-13 h
 • Dissabte, 26.05.2018 | 10-13 h
 
 
 
 

Facultat de Filosofia

Diputació, 231. Barcelona
Tel. 934 534 338
facultat@filosofia.url.edu
www.filosofia.url.edu

+ info: procés d'admissió

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 19.03.2018
de dilluns a divendres
11 h – 13 h

dilluns, dimarts i dimecres
17 h – 19 h

 

Examen / entrevista

 • Entrevista, quan es consideri necessària
       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Fotocòpia DNI
 • PAU
 

Sessió de portes obertes

 • Dimecres, 18.04.2018 | 18.30 h
 
 
 
 

Escola Superior
d’Administració
i Direcció d’Empreses
ESADE

Av. Torre Blanca, 59
Sant Cugat del Vallès
Tel. 932 806 162
admissions@esade.edu 
ww.esade.url.edu

+ info: procés d'admissió

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

Del 02.10.2017 al 29.06.2018
09 h – 18.30 h

 

Examen / entrevista

 • Divendres tarda entre el 02.10.2017 i el 29.06.2018. Per presentar-te cal haver enviat la sol·licitud d’admissió. 

       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Sol·licitud d’admissió online
 • Fotocòpia DNI
 • Certificat notes de 3r i 4t d’ESO
  i 1r de Batxillerat i els parcials de
  2n de Batxillerat
 • PAU
 • 135 € (import no retornable)
 

Sessions de portes obertes

 • Dissabte, 25.11.2017
 • Dissabte, 10.02.2018
 • Dissabte, 14.04.2018
 
 
 
 

Facultat de Dret ESADE

Av. Pedralbes, 60-62. Barcelona
Tel. 932 802 995
admissions@esade.edu
www.esade.url.edu

+ info: procés d'admissió

 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

Del 02.10.2017 al 29.06.2018
09 h – 18.30 h

 

Examen / entrevista

 • Divendres tarda entre el 02.10.2017 i el 29.06.2018. Per presentar-te cal haver enviat la sol·licitud d’admissió. 
       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Sol·licitud d’admissió online
 • Fotocòpia DNI
 • Certificat notes de 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat i els parcials de 2n de Batxillerat
 • PAU
 • 135 € (import no retornable)
 

Sessions de portes obertes

 • Dissabte, 25.11.2017
 • Dissabte, 10.02.2018
 • Dissabte, 14.04.2018
 
 
 
 

Facultat de Turisme
i Direcció Hotelera
Sant Ignasi

Marquès de Mulhacén, 40-42. Barcelona
Tel. 932 522 890
tur@htsi.url.edu
www.htsi.url.edu

+ info: procés d'admissió
 

Grau

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 18.12.2017
09 h – 14.30 h
15.30 h – 18 h

 

Prova d’admissió

 • Dimecres, 20.12.2017 | 15.30 h
 • Dimecres, 24.01.2018  | 15.30 h
 • Dimecres, 21.02.2018 | 15.30 h
 • Dissabte, 07.04.2018 | 11.30 h
  (sessió informativa a les 10 h)
 • Dijous, 26.04.2018 | 11.30 h
 • Dissabte, 26.05.2018 | 11.30 h
  (sessió informativa a les 10 h)
 • Dijous, 28.06.2018 | 11.30 h
 • Dimecres, 11.07.2018 | 10.30 h

Per realitzar la prova d'admissió, has d'inscriure't a través d'aquest formulari online.
 

       
 
 
 
 
 

Documentació

 • Sol·licitud d’admissió
 • Fotocòpia DNI
 • Expedient academic
  (1r i 2n de Batxillerat)
 • 100 € (import no retornable)
  Sessions de portes obertes
 • Dilluns, 18.12.2017 | 19 h
 • Dilluns, 22.01.2018 | 19 h
 • Dilluns, 19.02.2018 | 19 h
 • Dissabte, 07.04.2018 | 10 h
  (prova d'admissió a les 11.30 h)
 • Dimarts, 24.04.2018 | 19 h
 • Dissabte, 26.05.2018 | 10 h
  (prova d'admissió a les 11.30 h)
 • Dimarts, 26.06.2018 | 19 h
 • Dimarts, 09.07.2018 | 19 h

Confirmar la teva assistència enviant un email a tur@htsi.url.edu.

 
 
 
 

Facultat d’Educació
Social i Treball Social
Pere Tarrés

Santaló, 37. Barcelona
Tel. 934 152 551
secretaria.facultat @peretarres.org
www.peretarres.url.edu 

+ info: procés d'admissió
 

Graus

       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 01.03.2018
de novembre a maig:

 • Dilluns, dimecres i divendres de 9.30 h a 18 h (divendres de 12 h a 13.30 h tancat)
 • Dimarts i dijous de 9.30 h a 15 h

de juny a octubre:

 • De dilluns a divendres de 9.30 h a 18 h (divendres de 12 h a 13.30 h tancat)
 

Examen / entrevista

 • Qüestionari d’accés
 • Entrevista (en cas de ser necessari)
       
 
 
 
 
 

Documentació

 • 1 fotocòpia DNI
 • 1 fotografia carnet
 • Original i fotocòpia
  de les PAU, MP3
  o FPII (certificat amb
  nota mitja d’expedient)
 • 100 € (import no retornable)
 

Sessions de portes obertes

 • Dijous, 22.02.2018 | 19 h
 • Dijous, 05.04.2018 | 19 h
 • Dissabte, 05.05.2018 | 11 h
 • Dimarts, 19.06.2018 | 19 h
 • Dimarts, 10.07.2018 | 19 h
 • Dijous, 06.09.2018 | 19 h
 
 
 
 

Escola Superior
de Disseny ESDi
(centre adscrit)

Marquès de Comillas,
81-83. Sabadell
Tel. 937 274 819
info@esdi.edu.es
www.esdi.es
 
Passeig de Gràcia,
114-pral. Barcelona
Tel. 934 160 000
info@esdi.edu.es
www.esdi.es

+ info: procés d'admissió
 

Grau

 • Disseny (mencions en gràfic, audiovisual, interiors, moda, producte i integració multidisciplinar) (un grup específic amb els 2 primers anys impartits íntegrament en anglès)
   
       
 
 
 
 
 

Sol·licitud d’accés

A partir 06.11.2017
De dilluns a divendres
09.30 h – 19 h

 

Examen / entrevista

 • Test de perfil vocacional:
  de dilluns a divendres
 • A partir 06/11/2017
 • A les 17 h

Confirmar assistència a admissions@esdi.edu.es
o al tel. 93 745 70 40

       
 
 
 
 
 

Documentació

 • 1 fotocòpia DNI
 • 1 fotografia carnet
 • Original i fotocòpia de les PAU, MP3 o FPII (certificat amb nota mitja d’expedient)
 

Sessions de portes obertes

 • Dissabte, 07.04.2018 | 10.30 h
 
 

* Actualment aquesta titulació està en procés de verificació d'acord amb el RD 1393/2007 de 29 d'octubre de 2007, modificat pel RD 861/2010 de 2 de juliol de 2010.


Els requisits d’accés als títols de màster universitari estan regulats pel RD 1393/2007(i la seva modificació del RD 861/2010). Per poder accedir als estudis de màster universitari, cal complir un d’aquests requisits:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol.
 • Estar en possessió d’un títol universitari d’una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que faculti al país d’origen per a l’accés als ensenyaments de màster.
 • En el cas dels sistemes educatius aliens a l’EEES sense necessitat d’homologació del títol, la universitat comprovarà que el títol d’origen acrediti el nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculti al país d’origen per a l’accés als ensenyaments de postgrau.

En cap cas l'admissió als màsters universitaris no implicarà cap modificació dels efectes acadèmics i professionals que corresponguin al títol acadèmic previ de l’alumne/a, ni el reconeixement d'aquest títol a altres efectes que no siguin cursar els ensenyaments de màster.

Cadascun dels centres de la Universitat Ramon Llull disposa d'un sistema propi d'admissió. Consulteu els processos d'admissió a través dels enllaços següents:


Per accedir als estudis de màster o postgrau propis cal:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol.
 • Estar en possessió d’un títol universitari d’una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que faculti al país d’origen per a l’accés als ensenyaments de màster.
 • En el cas dels sistemes educatius aliens a l’EEES sense necessitat d’homologació del títol, la universitat comprovarà que el títol d’origen acrediti el nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculti al país d’origen per a l’accés als ensenyaments de postgrau.
   

Els centres de la Universitat Ramon Llull tenen els seus propis requisits d’admissió per als seus títols propis, com ara la necessitat d’experiència professional mínima prèvia o el coneixement d’un nivell concret de tercera llengua. Consulteu a continuació els processos d'admissió a través dels enllaços següents. 

 

Segons l’article 6 del RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments de doctorat, i l’article 2 del RD 43/2015 i la disposició final tercera del RD 195/2016 que el modifiquen, els requisits d’accés als estudis de doctorat són:

 

1. Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s’hagin superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d’aquestes dues titulacions.

 

2. Així mateix hi poden accedir les persones que estiguin en algun dels supòsits següents:

 

a) Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.

 

b) Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, conforme a normes de dret comunitari, sigui d’almenys 300 crèdits ECTS. Les persones amb aquestes titulacions han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 d’aquesta norma, llevat que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster.

 

c) Les persones titulades universitàries que, amb la prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 

d) Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seva homologació, amb la prèvia comprovació de la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ del qual estigui en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de doctorat.

 

e) Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.

 

f) Estar en possessió d’un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior, d’acord amb el procediment que estableix el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i la declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

 

Cadascun dels programes de doctorat de la URL disposa d'un sistema propi d'admissió. Consulteu els processos d'admissió específics per a cada programa de doctorat a través del llistat de doctorats.

 

Més informació sobre el doctorat >>

Convocatòries


Les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys es convoquen una vegada l'any. Cada candidat/a disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova d'accés, els candidats poden presentar-se de nou a convocatòries posteriors per tal de millorar la seva qualificació.

 

Requisits

 • Tenir 25 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
 • No tenir superades les PAU (o equivalent).
 • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
 • No tenir cap titulació universitària.

 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D'ACCÉS
A LA UNIVERSITAT PER A MÉS GRANS DE 25 ANYS

 

Període de formalització de la matrícula


Del 14 al 28 de febrer de 2018


Els candidats que vulguin fer les proves d’accés per a més grans de 25 anys a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o a la Universitat Oberta de Catalunya han de formalitzar la matrícula de les proves a través d’Internet.

La matrícula s’ha de formalitzar al portal https://accesnet.gencat.cat


A la sol·licitud de la matrícula, els candidats han d'especificar:
 1. Llengua estrangera de la qual volen examinar-se (triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès).
 2. Opció d'accés: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques o Enginyeria i Arquitectura.
 3. S’hauran d’escollir dues matèries vinculades a l’opció d’accés de les quals s'examinaran.Preu de la matrícula i forma de pagament


Pendent d'aprovació de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2017

El candidat que vulgui accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i que vulgui fer ús d’ambdues vies haurà de matricular-se a les dues proves i abonar les taxes corresponents a ambdues matrícules.
 

El preu de la matrícula de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, per a la convocatòria 2016, es desglossa de la següent manera:

 • Quota fixa per drets d’examen (per a cada prova): 34,35 €
 • Quota de la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys: 57,20 €

TOTAL: 91,55 €

 

S’estableix una bonificació del 50% de l’import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses de categoria general i a les persones membres de famílies monoparentals, tant de categoria general com especial.

 

Són subjecte d’exempció de pagament de les taxes (100% bonificació) per a la inscripció a la universitat, els col·lectius següents:

 1. Els membres de famílies nombroses de categoria especial.
 2. Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 3. Els estudiants de 65 anys o més.
 4. Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
 5. Les víctimes de violència de gènere, llurs cònjuges i llurs fills

  

Caldrà presentar la documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes.

 

El pagament s'ha de fer al portal accesnet seguint les instruccions que es troben al web en el moment de la matricula.

 

 

Dates i horaris de les proves


Les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys tindran lloc els dies 14 i 21 d'abril de 2018, amb l'horari següent:

Fase general

 

14 d'abril de 2018 (dissabte) 

de 8.30 h a 9.00 h: comprovació de dades dels candidats
de 9.00 h a 10.30 h: comentari de text
de 11.00 h a 13.30 h: els tres exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera)Fase específica

21 d'abril de 2018 (dissabte)
de 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades dels candidats
de 9.30 h a 12.30 h: els dos exàmens corresponents a les matèries de l'opció triada
 Lloc de les proves


El lloc de realització de les proves apareixerà imprès en el full de matrícula.
El dia de les proves, el candidat haurà de presentar el DNI o el passaport i la còpia impresa de la matrícula.

 Resultats


Els resultats de les proves es publicaran el 9 de maig de 2018 al portal https://accesnet.gencat.cat  Qualificació final

 • Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • És obligatori lliurar tots els exàmens de la mateixa fase per tal d'obtenir la qualificació corresponent.
 • La qualificació de la fase general s’obté de la mitjana aritmètica dels quatre exàmens.
 • La qualificació de la fase específica s’obté de la mitjana aritmètica dels dos exàmens.
 • La qualificació final de la prova s’obté de la mitjana aritmètica de la qualificació obtinguda en cadascuna de les fases. Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascuna de les fases sigui igual o superior a quatre punts.
 • El candidat ha superat la prova d’accés quan obtingui un mínim de cinc punts a la qualificació final.
 • Un cop superada la prova d'accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.
 • La qualificació de qualsevol de les dues fases de la prova, sempre que sigui igual o superior a cinc punts, també serà vàlida, a efectes de qualificació final, per a la convocatòria següent, tot i que el candidat pot optar per millorar-ne la qualificació, i sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions. Tanmateix, a l’hora de formalitzar la matrícula sempre s’ha de fer per la totalitat de la prova i, en cas de voler fer ús d'una nota parcial de la convocatòria anterior, és obligatori matricular-se a la mateixa universitat  i de les mateixes matèries
 • En convocatòries posteriors, el candidat haurà de repetir la prova en la seva totalitat.

Reserva de qualificacions de fase. Proves per a més grans de 25 anys

 • Els candidats que, en la convocatòria immediatament anterior a l'actual, hagin obtingut una qualificació de cinc o més punts en una o ambdues fases de la prova (fase general>=5 i/o fase específica>=5), podran fer ús d'aquesta qualificació en la convocatòria actual. Per poder fer ús de la qualificació de fase ja aprovada caldrà que en el moment de formalitzar la matrícula:

  • facin constar la fase de la qual volen reservar la qualificació i
  • es matriculin obligatòriament:
   • en la mateixa universitat, i
   • de les mateixes matèries de la fase reservada (en el cas de la fase general: la mateixa llengua estrangera; en el cas de la fase específica: les mateixes matèries específiques).

   

  Per al càlcul de la qualificació final de la convocatòria actual sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions i, per tant, en el cas que l'estudiant decideixi que:

  • SÍ que vol fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada, s'usarà per al càlcul:
   • la qualificació de fase de la convocatòria anterior, si l'estudiant s'examina i obté pitjor qualificació.
   • la qualificació de fase de la convocatòria anterior, si l'estudiant NO es presenta a les matèries d'aquesta fase a la convocatòria actual.
   • la qualificació de fase actual, si l'estudiant s'examina i obté millor qualificació que en la convocatòria anterior.
  • NO vol fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada (perquè, per exemple, vol fer un canvi d'opció d'accés), SEMPRE es tindrà en compte per al càlcul la qualificació de fase de la convocatòria actual.

  Exemple:
  Posem per cas un estudiant que va aprovar les dues fases a la convocatòria de 2017, de les quals només vol recuperar, per a la convocatòria de 2018, la nota de la fase general perquè vol fer un canvi d'opció (a la convocatòria de 2016 es va matricular a l'opció de ciències de la salut i ara ho vol fer a la d'arts i humanitats).

  Aquest estudiant només estarà obligat a matricular-se en la convocatòria actual de 2018 de les mateixes matèries de la fase general de la convocatòria de 2017 (és a dir, de la mateixa llengua estrangera), i podrà triar matèries de la fase específica diferents a les del 2017.
  En la qualificació final de la convocatòria de 2018, es tindrà en compte la millor de les qualificacions de la fase general (la del 2017 o la del 2018) i la qualificació de la fase específica del 2018.


Revisions d'exàmens


Els candidats podran sol·licitar una revisió de les qualificacions els dies 9, 10 i 11 de maig de 2018 al portal https://accesnet.gencat.cat  

La resolució de les revisions es farà pública el dia 24 de maig de 2018.

 

Si t'examines en la convocatòria vigent podràs consultar les notes al portal Accesnet. Si no has sol·licitat revisió de les teves qualificacions podràs descarregar-te un certificat dels resultats de la prova amb codi segur de verificació (CSV), al portal Accesnet, a partir del 14 de maig de 2018.

Si per contra has sol·licitat una revisió podràs consultar les qualificacions definitives a partir del 24 de maig i també podràs descarregar-te un certificat dels resultats de la prova amb codi segur de verificació (CSV) al portal Accesnet.

 

Més informació

 

 

Podran accedir per aquesta via els candidats amb experiència laboral i professional en relació amb un ensenyament, que no tinguin cap titulació acadèmica habilitant per accedir a la Universitat per altres vies i facin o hagin fet els 40 anys l’any natural de començament del curs acadèmic.

 

S'accedirà a uns ensenyaments concrets, oferts per la universitat, per a la qual cosa l’interessat/da dirigirà la sol·licitud corresponent al Rector/a de la Universitat. Entre els criteris s’inclourà, en tot cas, la realització d’una entrevista personal amb el candidat/a.

 


La Universitat Ramon Llull oferirà de manera ordinària dues convocatòries per a l'accés a la universitat per als més grans de 40 anys mitjançant l'acreditació d'experiència laboral i professional. Una convocatòria serà per accedir-hi al setembre i una altra per accedir-hi al febrer, per a unes titulacions concretes explicitades a la convocatòria.

 

Requisits


 • Tenir experiència laboral directament relacionada amb l’ensenyament al qual es vol accedir.
 • No tenir cap titulació acadèmica que permeti l’accés a la universitat.
 • Tenir 40 anys l'any natural d'inici del curs acadèmic.Procediment


L'interessat o interessada haurà de lliurar la documentació següent al Rectorat de la URL (c. Claravall, 1-3 Barcelona):

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Sol·licitud 
 • Currículum vitae
 • Carta de motivació, adreçada al Rector de la Universitat
 • Fer efectives les taxes de la prova (vegeu l'apartat «Quota de la prova i forma de pagament»)


Addicionalment, la persona interessada presentarà la documentació que acrediti els mèrits que ha fet constar al currículum, com per exemple:

 

a) Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat.

b) Documentació acreditativa del coneixement del català.

c) Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües.

 

Període de sol·licitud


El termini per formalitzar la matrícula a les proves corresponents a la primera convocatòria de 2018 (accés al febrer) és del 8 al 12 de gener de 2018.

 

Els estudis oferts en la primera convocatòria 2018 són els següents: 

 

 • Grau en Direcció d’Empreses Tecnològiques

 

Quota de la prova i forma de pagament


 • Preu: 91,55 euros
 • Forma de pagament: presencialment (en efectiu o amb targeta de crèdit) o mitjançant transferència bancària al número de compte ES28 0049 1806 9429 1188 0858, tot indicant nom i cognoms, seguit del codi «MG40». En aquest cas s’haurà d’enviar el resguard de pagament a l’adreça electrònica glopez@rectorat.url.edu.Valoració del currículum


(Veure tota la informació relacionada amb el procediment al document Normativa d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau de la URL per als més grans de 40 anys mitjançant l'acreditació d'experiència laboral o professional )
 

En aquesta primera fase es tindrà en compte el següent:

 • Experiència laboral i professional relacionada amb els estudis sol·licitats
 • Formació
 • Coneixement de català
 • Coneixement de terceres llengües

No es valoraran els mèrits del currículum que no quedin acreditats. Es consideraran els mèrits justificats fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds per concórrer a les proves d’accés per als més grans de 40 anys.
 

 

Resultats de la primera fase


Podreu consultar el resultat de la valoració del currículum el dia 23 de gener de 2018. La superació d'aquesta fase no té cap tipus d'equivalència amb l'ensenyament secundari.

Resultats

 

Entrevista personal


Un cop superada la primera fase, la Comissió Avaluadora convocarà al o la sol·licitant a la realització d'una entrevista personal.


 

 

Resultats definitius


La qualificació final serà la qualificació quantitativa obtinguda a la primera fase de valoració del currículum, sempre i quan la Comissió Avaluadora hagi avaluat el candidat o candidata com a APTE/A a la segona fase d'entrevista personal.

Podreu consultar el resultat final el dia 31 de gener de 2018.

Resultats finals

 

 

Reserva de places


Per als més grans de 45 anys o per als més grans de 40 anys acreditant una experiència laboral o professional, la Universitat reservarà en conjunt un nombre de places no inferior a l’1 % ni superior al 3 %.

 
La superació d'aquest procés d'accés -d’avaluació de mèrits i entrevista personal- no dóna dret de forma automàtica a l’adjudicació d’una plaça universitària al centre corresponent.

 

Comptabilitat amb altres vies


En cap cas serà compatible la via d’accés per als més grans de 40 anys i l’accés per als més grans de 45 anys per al mateix centre-estudi.


Més informació: Normativa d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau de la URL per als més grans de 40 anys mitjançant l'acreditació d'experiència laboral o professional (aprovada per la Junta de Govern de 18 de desembre de 2014)

 

 

Normativa aplicable


Reial Decret 412/2014, de 14 de novembre, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau. BOE.

 

 

Requisits

 • Tenir 45 anys en l'any natural en què realitzarà la prova
 • No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.

Procediment

 • Superar una prova d'accés
 • Realitzar una entrevista personal, amb resolució d'APTE/A


 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D'ACCÉS A LA

UNIVERSITAT PER ALS MÉS GRANS DE 45 ANYS

 

 

Matrícula


El termini per formalitzar la matrícula comprèn del 14 al 28 de febrer de 2018.Recordeu

 

El candidat que vulgui accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i que vulgui fer ús d'ambdues vies haurà de matricular-se a les dues proves i abonar les taxes corresponents a ambdues matrícules.

 

La matrícula de les proves només serà vàlida si el candidat fa el pagament i presenta tota la documentació necessària dins el termini.

 

Els candidats que vulguin fer les proves d’accés per a més grans de 25 anys a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o a la Universitat Oberta de Catalunya han de formalitzar la matrícula de les proves a través d’Internet.

 

La matrícula s’ha de formalitzar al portal https://accesnet.gencat.cat.

 

A la sol·licitud de matrícula, els candidats han d’especificar la universitat on volen fer les proves d’accés.

 

El lloc de realització de les proves d'accés s'indica en el full de matrícula de les proves.

 

El candidat que, tenint la prova d'accés per a més grans de 45 anys superada en convocatòries anteriors, vulgui realitzar l'entrevista personal també haurà de formalitzar la matrícula dins del termini establert a la convocatòria actual (del 14 al 28 de febrer de 2018). En aquest cas podrà optar també per presentar-se a la prova escrita i sempre se li tindrà en compte la millor de les qualificacions.

 

Preu i forma de pagament

 

Pendent d'aprovació de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2017

 

El preu de la matrícula de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys, per a la convocatòria 2017, es desglossa de la següent manera:

 • Quota fixa per drets d’examen (per a cada prova): 34,35 €
 • Quota de la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys: 57,20 €

 TOTAL: 91,55 €

 

S’estableix una bonificació del 50% de l’import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses de categoria general i a les persones membres de famílies monoparentals, tant de categoria general com especial.

 

Són subjecte d’exempció de pagament de les taxes (100% bonificació) per a la inscripció a la universitat, els col·lectius següents:

 1. Els membres de famílies nombroses de categoria especial.
 2. Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 3. Els estudiants de 65 anys o més.
 4. Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
 5. Les víctimes de violència de gènere, llurs cònjuges i llurs fills

 

Caldrà presentar la documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes.

 

El pagament s'ha de fer al portal Accesnet seguint les instruccions que es troben al web en el moment de la matrícula.

 


 

Lloc de lliurament de la documentació


Una vegada formalitzada la matrícula i en cas que sigui necessari presentar documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes, s'haurà de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona) o a les seves seus (Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Tarragona, i Vic), tenint en compte les alternatives següents:

 

a) En cas de venir personalment, cal presentar original i fotocòpia dels documents.

b) Si s'envia la documentació per correu postal ordinari o certificat, cal enviar fotocòpia compulsada de tota la documentació. NO ES POT FER ARRIBAR PER MITJÀ DE CORREU ELECTRÒNIC.

Més informació

 

Prova d'accés


Per accedir a la universitat via més grans de 45 anys cal superar una prova d’accés i realitzar una entrevista personal. La prova d’accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l’entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d’apte, només tindrà validesa l’any en què es realitza i per accedir a un sol centre-estudi.

La prova consta de tres examens:


1. Comentari de text
2. Prova de llengua castellana
3. Prova de llengua catalana


 

Calendari i horari de les proves


La prova d'accés tindrà lloc el dissabte 14 d'abril de 2018 amb el següent horari:

 

De 8:30 a 9:00h: comprovació de dades dels candidats
De 9:00 a 10:30h: comentari de text
De 11:00 a 13:00h: llengua catalana i llengua castellanaEntrevista personal

 • Només per als candidats que hagin superat la prova d'accés per als més grans de 45 anys.
 • Només tindrà validesa l'any en què es realitza.
 • Es realitzarà a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s'hagi superat a una altra universitat del sistema català.
 • Termini de preinscripció: pendent de publicació al portal https://accesnet.gencat.cat.

 

El candidat que, tenint la prova d'accés per a més grans de 45 anys superada en convocatòries anteriors, vulgui realitzar l'entrevista personal també haurà de formalitzar la matrícula dins del termini establert a la convocatòria actual (del 14 al 28 de febrer de 2018). En aquest cas podrà optar també per presentar-se a la prova escrita i sempre se li tindrà en compte la millor de les qualificacions.

 

 

 


 

Resultat i qualificació final per a més de 45 anys


Els resultats de les proves es publicaran el 9 de maig de 2018 al portal https://accesnet.gencat.cat.

 • Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • És obligatori lliurar tots els exàmens per obtenir la qualificació final.
 • La qualificació final de la prova s’obté de la mitjana aritmètica dels tres exercicis que integren la prova (comentari de text, llengua catalana i llengua castellana). Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascun dels exàmens sigui igual o superior a quatre punts.
 • El candidat ha superat la prova d’accés quan obtingui un mínim de cinc punts a la qualificació final.
 • Un cop superada la prova d’accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.
 • Per poder ser admès a la universitat via més grans de 45 anys, cal també, a més de superar la prova d’accés, realitzar una entrevista personal, amb resolució d’APTE. 

 

Si t'examines en la convocatòria vigent podràs consultar les notes a partir del 9 de maig de 2018 al portal Accesnet. Si no has sol·licitat revisió de les teves qualificacions podràs descarregar-te un certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV), al portal Accesnet, a partir del 14 de maig.

Si has sol·licitat revisió podràs consultar les qualificacions definitives a partir del 24 de maig i també podràs descarregar-te un certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV) al portal Accesnet.

 

 

Revisió d'exàmens


Els candidats podran sol·licitar una revisió de les qualificacions els dies 9, 10 i 11 de maig de 2018 al portal https://accesnet.gencat.cat. 

La resolució de les revisions es farà pública el dia 24 de maig de 2018.Reserva de places


Per a les persones que accedeixin als ensenyaments universitaris oficials de grau havent superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys la reserva de places és de l’1 per cent.Comptabilitat amb altres vies


En cap cas serà compatible la via d’accés per als més grans de 40 anys i l’accés per als més grans de 45 anys per al mateix centre-estudi.

Més informació: Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya


 

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Mapa web

Admin