Graus

 

Curs 2016-2017

     
     
Branques acadèmiques

AIH
CIE
CCS
CSJ
EIA

Arts i Humanitats
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria i Arquitectura

 
 
 

 

IQS School of Engineering CIE Grau en química
  CIE Grau en biotecnologia
  EIA Grau en enginyeria química
  EIA Grau en enginyeria en tecnologies industrials
(estudis d'enginyeria industrial)
  CCS Grau en farmàcia
(mencions en disseny i producció de fàrmacs, gestió i màrqueting farmacèutic, alimentació i nutrició, i farmàcia assistencial)
     
 
 
     
IQS School of Management CSJ Grau en administració i direcció d'empreses 
(opció gradual castellà-anglès o opció íntegrament en anglès)
     
 
 
     
  Combinació d'estudis:
     
     
 
     
Facultat de Psicologia, Ciències
de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
CCS Grau en psicologia
CCS Grau en logopèdia
  CSJ Grau en educació infantil
  CSJ Grau en educació primària
  CSJ Grau en educació primària (anglès) i doble titulació
(55% - 70% impartit en anglès)
  CSJ Grau en ciències de l'activitat física i l'esport
     
 
 
     

Facultat de Comunicació i
Relacions Internacionals Blanquerna

CSJ Grau en periodisme i comunicació corporativa
CSJ Grau en comunicació audiovisual
  CSJ Grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting
  CSJ Grau en relacions internacionals
     
 
 
     
Facultat de Ciències 
de la Salut Blanquerna
CCS Grau en infermeria
CCS Grau en fisioteràpia
  CCS Grau en nutrició humana i dietètica
  CCS Grau en farmàcia
(mencions en disseny i producció de fàrmacs, gestió i màrqueting farmacèutic, alimentació i nutrició, i farmàcia assistencial)
     
 
 
     
  Combinació d'estudis:
 • Grau en ciències de l'activitat física i de l'esport + grau en fisioteràpia
 • Grau en ciències de l'activitat física i de l'esport + grau en nutrició humana i dietètica
 • Grau en periodisme i comunicació corporativa + grau en comunicació audiovisual
 • Grau en periodisme i comunicació corporativa + grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting
 • Grau en comunicació audiovisual + grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting
 • Grau en farmàcia + grau en nutrició humana i dietètica
 • Grau en fisioteràpia + grau en nutrició humana i dietètica
 • Grau en fisioteràpia + grau en infermeria
 • Grau infermeria + grau en nutrició humana i dietètica
     
     
 
     
Escola Universitària d'Enginyeria
Tècnica de Telecomunicació La Salle

 

EIA Grau en animació
EIA Grau en enginyeria de sistemes de telecomunicació
EIA Grau en enginyeria de sistemes audiovisuals
EIA Grau en enginyeria electrònica de telecomunicació (menció en robòtica
  EIA Grau en enginyeria telemàtica
  EIA Grau en enginyeria multimèdia (menció en videojocs)
  EIA Grau en enginyeria en organització de les TIC
  EIA Grau en enginyeria informàtica
  CSJ Grau en direcció d'empreses tecnològiques 
(mencions en màrqueting digital; economia digital; gestió d'indústries esportives; digital entrepreneurship) (impartit bilingüe castellà-anglès o íntegrament en anglès) 
     
 
 
     
  Combinació d'estudis:
     
 
 
     
Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura La Salle
EIA Grau en estudis de l'arquitectura 
(impartit íntegrament en anglès) 
EIA Grau en arquitectura tècnica i edificació
     
     
 
     
Facultat de Filosofia AIH Grau en filosofia
     
     
 
     
Escola Superior d'Administració
i Direcció d'Empreses ESADE
CSJ Grau en direcció d'empreses-BBA 
(bilingüe o íntegrament en anglès)
     
 
 
     
Facultat de Dret ESADE CSJ Grau en dret
(impartit en castellà amb algunes assignatures en anglès)
     
 
 
     
  Combinació d'estudis:
     
     
 
     

Facultat d'Educació Social i
Treball Social Pere Tarrés

CSJ Grau en educació social
CSJ Grau en treball social
     
 
 
     
  Combinació d'estudis:
     
 
     
Facultat de Turisme i
Direcció Hotelera Sant Ignasi
CSJ Grau en gestió turística i hotelera 
(bilingüe o íntegrament en anglès)
     
     
 
     
Escola Superior de Disseny ESDi
(centre adscrit)
AIH Grau en disseny 
(mencions en gràfic, audiovisual, interior, moda, producte
i integració multidisciplinar)
   
 
 
Doble grau: aquesta proposta formativa s'estructura en un itinerari curricular integrat, amb una dotació de places específica, des del primer curs fins a l'obtenció final dels dos graus indicats.
 
Doble titulació: aquesta proposta formativa permet a l'estudiant, una vegada assolida la primera titulació de grau, obtenir una segona titulació a partir del reconeixement i adaptació de crèdits en funció del seu itinerari curricular, cursant els crèdits restants en el temps que correspongui.

 

 

Curs 2016-2017

   
   
Arts i Humanitats Grau en filosofia
  Grau en disseny 
(mencions en gràfic, audiovisual, interior, moda, producte i integració multidisciplinar)
   
   
 
   
Ciències Grau en química
  Grau en biotecnologia
   
 
 
  Combinació d'estudis:
 
   
 
   
Ciències de la Salut Grau en farmàcia (mencions en disseny i producció de fàrmacs, gestió i màrqueting farmacèutic, alimentació i nutrició, i farmàcia assistencial)
  Grau en fisioteràpia
  Grau en infermeria
  Grau en logopèdia
  Grau en nutrició humana i dietètica
  Grau en psicologia
   
 
 
  Combinació d'estudis:
 
 • Grau en ciències de l'activitat física i de l'esport + grau en fisioteràpia
 • Grau en ciències de l'activitat física i de l'esport + grau en nutrició humana i dietètica
 • Grau en periodisme i comunicació corporativa + grau en comunicació audiovisual
 • Grau en periodisme i comunicació corporativa + grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting
 • Grau en comunicació audiovisual + grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting
 • Grau en farmàcia + grau en nutrició humana i dietètica
 • Grau en fisioteràpia + grau en nutrició humana i dietètica
 • Grau en fisioteràpia + grau en infermeria
 • Grau infermeria + grau en nutrició humana i dietètica
   
   
 
   
Ciències Socials i Jurídiques  Grau en administració i direcció d'empreses 
(opció gradual castellà-anglès o opció íntegrament en anglès)
Grau en ciències de l'activitat física i l'esport
  Grau en comunicació audiovisual
  Grau en direcció d'empreses-BBA
(bilingüe o íntegrament en anglès)
  Grau en direcció d'empreses tecnològiques 
(mencions en màrqueting digital; economia digital; gestió d'indústries esportives; digital entrepreneurship) (impartit bilingüe castellà-anglès o íntegrament en anglès) 
  Grau en dret
(impartit en castellà amb algunes assignatures en anglès)
  Grau en educació infantil
  Grau en educació primària
  Grau en educació primària (anglès) i doble titulació
(55% - 70% impartit en anglès)
  Grau en educació social
  Grau en gestió turística i hotelera 
(bilingüe o íntegrament en anglès)
  Grau en periodisme i comunicació corporativa
  Grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting
  Grau en relacions internacionals
  Grau en treball social
   
 
 
  Combinació d'estudis:
 
   
   
 
   
Enginyeria i Arquitectura Grau en animació
Grau en arquitectura tècnica i edificació
  Grau en enginyeria química
  Grau en enginyeria de sistemes audiovisuals
  Grau en enginyeria electrònica de telecomunicació (menció en robòtica
  Grau en enginyeria en organització de les TIC
  Grau en enginyeria en tecnologies industrials (estudis d'enginyeria industrial)
  Grau en enginyeria informàtica
  Grau en enginyeria multimèdia (menció en videojocs)
  Grau en enginyeria telemàtica
  Grau en estudis de l'arquitectura (impartit íntegrament en anglès) 
   
 
 
  Combinació d'estudis:
 
   
   
 
 
Doble grau: aquesta proposta formativa s'estructura en un itinerari curricular integrat, amb una dotació de places específica, des del primer curs fins a l'obtenció final dels dos graus indicats.
 
Doble titulació: aquesta proposta formativa permet a l'estudiant, una vegada assolida la primera titulació de grau, obtenir una segona titulació a partir del reconeixement i adaptació de crèdits en funció del seu itinerari curricular, cursant els crèdits restants en el temps que correspongui.

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu

Mapa web

Admin