Inici   Inscripció   Lliurament
de propostes
  Jurat i
Veredicte
  Premi   Històric


  PREMI

L’autor/a del disseny premiat, que es reproduirà en la carpeta de la URL del curs 2017-2018, obtindrà una beca de 2.000 euros.

UNIVERSITAT RAMON LLULL | Tel. 93 602 22 16 | concurscarpeta@url.edu