INICI | BASES | LLIURAMENT | PREMI | JURAT | HISTÒRIC | CONTACTE
 
Català | Español

BASES

Com s'ha de preparar la proposta?

  • De forma individual o en grups de dos autors. Cada persona o grup pot presentar un màxim de dues propostes.
  • Es pot fer ús lliure de quadricomia, tot i que es valorarà la utilització del color corporatiu de la URL (grana pantone 201).
  • El tema de la proposta és lliure però en aquesta edició es valorarà especialment la inspiració en la figura de Ramon Llull, la seva obra i la relació que té amb la nostra Universitat, així com la celebració dels 25 anys d'història de la URL. Altres aspectes a tenir en compte són els valors que la URL promou, com la llibertat, la responsabilitat, el companyerisme, la tolerància, la igualtat, el respecte i la justícia.


I com s'hi ha de presentar?

La proposta, que ha de ser totalment original i inèdita, s’ha de presentar en un sobre o embalatge amb la referència «XIII Concurs Disseny Carpeta URL», que ha de contenir:

  • La sol·licitud de participació amb les dades personals de l’autor/s.
  • Una còpia impresa sobre suport rígid (tipus cartró ploma) en la mida real de la carpeta (57x38.40 cm) i amb el títol escrit en el dors. La mida de la carpeta inclou els 2 cm del llom i 1,5 cm de sang.
  • Un CD, degudament identificat, amb l’arxiu en el format original (Illustrator, Photoshop, Indesign...) amb una resolució de 300 ppp.


Què ha d’incorporar el disseny de la carpeta?
La proposta ha de projectar la imatge institucional de la URL. Ha d’incloure els següents elements amb les mides i situació especificades:

  • Les sigles de la URL (format pdf / psd) amb 8 cm d’amplada, a la cara de la carpeta.
  • El logotip de la URL (format png / illustrator) amb 13 cm d’amplada, al llom de la carpeta.
  • La llista d'institucions federades de la URL, al dors de la carpeta.
  • L'adreça web www.url.edu al dors de la carpeta.

Què has de saber abans de posar-te a treballar!
Els drets de propietat intel·lectual del disseny i les imatges utilitzades en la proposta han de ser propietat de l’autor/s. En cas que s’utilitzi una imatge propietat d’un tercer, caldrà acreditar que prèviament s’han tramitat -i en aquest cas liquidat- els drets d’ús i de reproducció derivats dels drets d’autor que corresponguin, exonerant la URL de tota responsabilitat.

La URL tindrà el dret en exclusiva de la utilització del disseny guanyador per ser reproduït en la carpeta de la Universitat del curs 2016-2017 i es reserva el dret de fer possibles ajustaments per garantir l’ús adient de la imatge corporativa.

La inscripció en el Concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt pel Jurat del Concurs. No s’acceptarà cap proposta que no acompleixi tots els requisits.

No es retornarà cap original.